Aleksander Gieysztor (1916-1999)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : Moscou, 17-07-1916
Death : Varsovie, 09-02-1999
Note :
Historien
Field : Histoire
ISNI : ISNI 0000 0001 2144 6202

Activities of Aleksander Gieysztor (1916-1999) (79)

Auteur du texte (43)

L'Europe nouvelle autour de l'an mil
La Pologne millénaire
Zarys dziejów pisma łacińskiego
Società e cultura nell'Alto Medioevo polacco. [Conferenza tenuta nella Biblioteca di Roma dell'Accademia polacca di scienze e lettere, il 5 novembre 1963.]
La Strutturazione culturale dei paesi slavi nell'alto medioevo
Polskie tysia̡clecie
Le Millénaire de la Pologne
En Pologne médiévale
La Pologne et l'Europe au Moyen âge
Aleksander Gieysztor, Stanisław Herbst, Bogusław Leśnodorski. Millenium
La Ville slave du Haut Moyen-Age, centre de production artisanale de rayonnement commercial
Les Paliers de la pénétration du christianisme en Pologne aux Xe et XIe siècles...
Aleksander Gieysztor, Stanisław Herbst, Bogusław Lẹ́snodorski. Millenium, le millénaire de la Pologne
Osiemnaście wieków Kalisza
Kultura śla̡ska mie̡dzy IX a XIII wiekiem
La Porte de bronze à Gniezno, document de l'histoire de Pologne au XIIe siècle
Aleksander Gieysztor, Stanislaw Herbst, Boguslaw Leśnodorski. Mille ans de l'histoire de Pologne
O napisach na drzwiach gnieźnieńskich
Z zagadnień historii i geografii trójpolowego systemu uprawy roli
Witold Hensel. Aleksander Gieysztor. Les Recherches archéologiques en Pologne
Z zagadnień historii kultury staroruskiej składniki rodzinne i obce
Nad statutem Łe̡czyckim 1180 r : odnaleziony oryginał bulli Aleksandra III z 1181 r
A propos de l'histoire des conditions matérielles de la vie humaine
L'Université de Varsovie, 1808-1818-1958
Badania nad pocza̡tkami formacji feudalnej i powstaniem państwa polskiego, prowadzone w dziesie̡cioleciu 1945-1954. [Referat]
Drzwi gnieźnieńskie jako wyraz polskiej świadomości narodowościowej w XII wieku
Les Origines de l'État polonais
Problem Karolińskiej reformy pisma
Badania nad polskim wczesnym średniowieczem w roku 1951
Badania nad geneza̡ państwa polskiego
The Genesis of the Crusades, the encyclical of Sergius IV, 1009-1012
The Genesis of the crusades : the encyclical of Sergius IV (1009-1012)
L'Encyclique de Sergius IV et la genèse de l'idée de croisade. - Zé studiów nad geneza̧ wypraw krzyżowych. Encyklika Sergiusza IV, 1009-1012
Zarys nauk pomocniczych historii. Wydanie 3cie rozszerzone przy współudziale... Stanisława Herbsta. Tom 1. [- 2]
Śla̡sk i Pomorze w dziejopisarstwie polskim wieków średnich
Dwa opisy klasztorów franciszkańskich prowincji Polskiej z XVIII wieku
Władza Karola Wielkiego w opinii współczesnej
Władza Karola Wielkiego w opinii współczesnej. L'État de Charlemagne vu par l'opinion des contemporains
Władza Karola Wielkiego w opinii współczesnej. L'Etat de Charlemagne vu par l'opinion des contemporains
O pochodzeniu i rozsiedleniu rodu Grabiów
Au seuil des relations polono-suisses
Alexander Gieysztor,... Le Origini delle città nella Polonia medievale
Recenzje i sprawozdania, Cisterciensia. [Signé : Aleksander Gieysztor]

Préfacier (11)

Historical dictionary of Poland, 966-1945
Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej
Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK
Polaków portret własny
In memoriam Tadeusz Przypkowski
Bałtowie zachodni w V w. p.n.e. _ V w. n.e.
Studia nad dokumentem polskim
Andrzej Żaki. Pocza̡tki Krakowa
Zofia Podwińska. Technika uprawy roli w Polsce średniowiecznej
Szkice historyczne jedenastego wieku. Wyd. 3e przygotował do druku i wste̡pem poprzedził Aleksander Gieysztor
Pontyfikał krakowski z XI wieku

Rédacteur (8)

Rzeczpospolita w dobie Jana III
Miasta doby feudalnej w Europie środkowo-wschodniej
Warszawa średniowieczna 2
Warszawa średniowieczna 1
Siedem wieków Zamku Królewskiego w Warszawie
Warszawa średniowieczna
L'Europe aux IXe-XIe siècles
Historia kultury średniowiecznej w Polsce

Collaborateur (2)

Polaków portret własny : praca zbiorowa
Dzieje sztuki polskiej 1

Postfacier (1)

Bolesław III Krzywousty

Documents about Aleksander Gieysztor (1916-1999) (2)

Livres (2)

Aleksander Gieysztor 1916-1999 uomo e studioso
Kultura średniowieczna i staropolska

See also (7)