Kaifeng (Chine)

Topic : Kaifeng (Chine)
Source file : RAMEAU
Variant subject headings : Kai-feng (Chine)
Kai-fong (chine)

Documents on this topic (15 resources in data.bnf.fr)

Videos, films (2)

Jour de fête à Bianjing
Minyan in Kaifeng

Books (13)

Min jian nian hua de ji yi biao xian yu min su zhi shu xie
The Haggadah of the Kaifeng Jews of China
Women, religion, and space in China
Chinese and Jews
Youtai
Zhu xian zhen nian hua qi ri tan
Zhong guo mu ban nian hua ji cheng
The Jews of Kaifeng, China
Être juif en Chine
Legends of the Chinese Jews of Kaifeng
In de uiterste diaspora
The Jews of Kaifeng
Exposé du commerce public du sel

Authors linked with this theme (15 resources in data.bnf.fr)

See also