Literárnovedný ústav. Bratislava

Country : Slovaquie
Language : slovaque
Variants of the name : Slovenska akadémia vied. Literárnovedný ústav
Slovenska akadémia vied. Literárnovedný ústav. Bratislava, Tchécoslovaquie

Activities of Literárnovedný ústav. Bratislava (35)

Éditeur scientifique (28)

Osobitné medziliterárne spoločenstvá 2
Slovensko-poľské literárne vzťahy
Kritika v slovenskom národnom obrodení, 1780-1817
Systematika medziliterárneho procesu
Slovenská a juhoslovanská literatúra
Osobitné medziliterárne spoločenstvá
Osobitné medziliterárne spoločenstvá 1
Dejiny literárnej komparatisky socialistických krajín
Slovensko-bulharské literarné vztʹahy
Slovenská a ruská proza
U Tolstogo Kniga pâtaâ
Dejiny slovenskej literárnej komparatistiky
U Tolstogo Kniga tretʹâ
U Tolstogo
Slovensko-slovanské literárne vztahy a kontakty
U Tolstogo Kniga vtoraâ
U Tolstogo Kniga četvertaâ
U Tolstogo Kniga pervaâ
Slovenské literárne pohľady na bulharský juh
Vyber listov z rokov 1860-1916
Vzt'ahy a konfrontace
Slovenský a slovanský romantizmus
O literárnych vzt'ahoch
Ku genéze slovenskej folkloristiky
Rým v slovenskej poézii
Bohuslav Tablic
Pohl'ady do staršej slovenskej literatúry
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského

See also (3)