Ryszard Łużny (1927-1989)

Country : Pologne
Language : polonais
Birth : 1927
Death : 1989
ISNI : ISNI 0000 0000 8105 4449

Activities of Ryszard Łużny (1927-1989) (11)

Éditeur scientifique (7)

Prace komisji wschodnioeuropejskiej
Słowo o bogu i człowieku
Studia porównawcze z literatur słowiańskich
Chrześcijański Wschód a kultura polska
Dzieło chrystianzacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy
Prace historycznoliterackie 49
O poezji rosyjskiej część II

Rédacteur (4)

Dzieje Lubelszczyzny 6. - Cze̜ść 2
Polacy w życiu kulturalnym Rosji
O poezji rosyjskiej od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej Cze̜ść II
Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce

See also (5)