Lublin (Pologne. - région)

Topic : Lublin (Pologne. - région)
Source file : RAMEAU
Field : Géographie de l'Europe
Variant subject headings : Lublin (Pologne. - voïvodie)

Documents on this topic (36 resources in data.bnf.fr)

Images (1)

Chłop Lubelski // Paysan de Lublin

Livres (35)

Armia Komendanta
Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 r.
Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie lubelskim w latach 1945-1947
Więźniarki polityczne Lubelszczyzny 1944-1956
Spadkobiercy Reformacji
Do ostatniej kropli krwi
Postawy niezależne wobec władz PRL na Lubelszczyźnie w latach 1956-1976
Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944
Polsko-żydowska literacka mapa Lubelszczyzny
Grupa "Zamek"
Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB
Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce Tom VII. - zeszyt 2
Mniejszość niemiecka na Lubelszczyźnie w latach 1915-1939
Więziennictwo na Lubelszczyźnie w okresie stanu wojennego
Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie 1914-1918
Katalog zabytków sztuki w Polsce tom VIII, zeszyt 2
Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim
Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą
"Domy pańskie" na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku
"Ne dis jamais que tu vas ton dernier chemin"
Hasidism on the margin
Legiony polskie w lubelskiem
Śieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w Średniowieczu
Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzna̜ 1500-1700
Napoleon and the szlachta
Migracje ludności w dystrykcie lubelskim w latach 1939-1944
Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu
Urze̜dnicy województwa lubelskiego XVI-XVII wieku
Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie
Dzieje Lubelszczyzny 6. - Cze̜ść 1
Dzieje Lubelszczyzny 4
Dzieje Lubelszczyzny 5
Kole̜dowanie na Lubelszczyźnie
Dzieje Lubelszczyzny 2
Dzieje Lubelszczyzny

Authors linked with this theme (22 resources in data.bnf.fr)

See also