Jaap Kunst (1891-1960)

Image not available yet
Country : Pays-Bas
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : Groningen, Pays-Bas, 12-08-1891
Death : Amsterdam, Pays-Bas, 07-12-1960
Note :
A aussi écrit en anglais
Musicologue
Variant of the name : Jakob Kunst (1891-1960)
ISNI : ISNI 0000 0001 0908 6929

Activities of Jaap Kunst (1891-1960) (58)

Auteur du texte (47)

Music in Java
Music in Java
Hindu-Javanese musical instruments
Hindu-Javanese musical instruments
Hindu-Javanese musical instruments
Music in New Guinea
Supplement to the third edition of ethnomusicology, by Jaap Kunst
Ethnomusicology, a study of its nature, its problems, methods and representative personalities to which is added a bibliography, by Jaap Kunst,.... 3d much enlarged edition of "Musicologica"
Ethnomusicology
Ethnomusicology
Some sociological aspects of music, a lecture delivered by Jaap Kunst,...
Ethno-musicology, a study of its nature, its problems, methods and representative personalities to which is added a bibliography, by Jaap Kunst,.... 2d enlarged edition of "Musicologica"
Ethno-musicology, a study of its nature, its problems, methods and representative personalities to which is added a bibliography, by Jaap Kunst,... 2d enlarged edition of "Musicologica"
Sociologische bindingen in de muziek, rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van lector in de ethno-musicologie aan de Universiteit van Amsterdam... door Mr J. Kunst
Internationale Konferenz für musikalische Volks-und Völkerkunde Freiburg i. Br. 9.-12 März 1953
Volksliederenbundel in opdracht van de regering samengesteld door Prof. Dr. A. Smijers, Dr. E. Bruning O. F. M., Sem Dresden, Henri Geraedts, Mevr. M. C. Grimberg-Huyser, Mr Jaap Kunst (Commissie voor de samenstelling van een bundel Nederlandse Volksliederen)
Terschellinger volksleven, gebruiken, feesten, liederen, dansen... 3de herziene en vermeerde druk
Metre, rhythm, multi-part music, by Jaap Kunst,...
Métrique, rhythmique [sic], musique à plusieurs voix par Jaap Kunst,...
Metre, rhythm, multi-part music, by Jaap Kunst,...
De Bergpapoea's van Nieuw-Guinea en hun woongebied
Musicologica, a study of the nature of ethno-musicology, its problems, methods and representative personalities, by Jaap Kunst,...
"Musicologica"
Music in Java
The Cultural background of Indonasian music, by J. Kunst,...
The Cultural background of Indonasian music, by J. Kunst,...
Music in Java
Music in Java, its history, its theory and its technique, by J. Kunst,.... 2nd revised and enlarged edition, translated from the Dutch language by Emile Van Loo.... [Introduction by E. M. von Hornbostel]
Music in Java, its history, its theory and its technique... 2nd... edition...
Het Levende Lied van Nederland... door Dr Jaap Kunst. [Chant et piano]
The Peoples of the Indian archipelago, by Dr J. Kunst
Muziek en dans in de Buitengewesten
Een en ander over de Muziek en den Dans op de Kei-Eilanden, door J. Kunst
Een en ander over de javaansche wajang
Een en Ander over den Javaanschen Gamelan, door Mr J. Kunst
Een en ander over de Muziek - en den Dans op de Kei-Eilanden, door J. Kunst
Music in Flores, a study of the vocal and instrumental music among the tribes living in Flores...
Music in Flores
John Hazedel Levis' "Foundations of Chinese musical art."
Musique et chanson populaires
A Study on Papuan Music, written... by... C. C. F. M. Le Roux, and... by J. Kunst,...
Hindoe-javaansche muziek-instrumenten, speciaal die van Oost-Java, door Mr J. Kunst, met medewerking van Dr. R. Goris...
Over eenige Hindoe-Javaansche muziekinstrumenten
Fragment of an essay on "Music and sociology". - [18]
Fragments from diaries written during a lecture tour in the New world... and a trip to Australia.... - [10]
Gamelan music. - [29]
Die 2000 jährige Geschichte Süd-Sumatres im Spiegel Ihrer Musik. - [33]

Éditeur scientifique (5)

The Wellsprings of music.. Edited by Jaap Kunst
Musicologica
Volksliederenbundel in opdracht van de regering samengesteld door Prof. Dr. A. Smijers, Dr. E. Bruning O. F. M., Sem Dresden, Henri Geraedts, Mevr. M. C. Grimberg-Huyser, Mr Jaap Kunst (Commissie voor de samenstelling van een bundel Nederlandse Volksliederen)
Ethno-musicologica
Metre, rhythm, multi-part music, by Jaap Kunst,...

Compositeur (3)

Jaap Kunst. Terschellinger volksleven, gebruiken, feesten, liederen, dansen... 3de herziene en vermeerde druk
Muziek en dans in de Buitengewesten door Mr. J. Kunst...
Esn en ander over de javaansche wajang, door Mr, J. Kunst

Collaborateur (2)

Encyclopédie van de muziek.. Hoofdredactie L. M. G. Arntzenius, Ir. H. H. Badings, J. B. Broeksz, Flor Peeters, prof. dr. E. W. Schallenberg, dr. Jos. Smits van Waesberghe, met bijzondere medewerking van mr. J. Kunst, Leo Riemens, Theo Uden Masman. Eerst deel : A-H [- tweede deel : I-Z]
Musicologica

Documents about Jaap Kunst (1891-1960) (3)

Livres (3)

Jaap Kunst Zum Gedächtnis
J. Kunst, Music in Java... J. Kunst, Around von Hornbatel's theory of the cycle of blown fifths... [Compte rendus]
Fragments from diaries written during a lecture tour in the New world... and a trip to Australia...

See also (7)