Wrocław (Pologne)

Image from Gallica about Wrocław (Pologne)
Topic : Wrocław (Pologne)
Source file : RAMEAU
see also : Eglise catholique. Apostolische Visitatur Breslau
Variant subject headings : Breslau (Pologne) (allemand)

Documents on this topic (153)

Cartes et plans (1)

Wratislavia antiquissima et celeberrima Ducat. Silesiaci Metropolis ac florentissimam Bonarum Artium et Mercium Emporium ad amnem Viadrum

Images (8)

Pologne, Wroclaw, pâques juives
L'hôtel de ville de Breslau
L'université de Breslau
Le Siège de Breslaw
Theatre // de la guerre // en Silesie // Nouvelle Carte. // Par le Rouge. // Ingenieur --- Geog.phe du Roy --- et de son // A.S. M. gr // le Comte // de Clermont. // Avec Privilege --- du Roy 1741
Le marché au sel, ou la grande Place de Breslau du côté du midi 247
La Maison du Thrésor Royal, avec l'Eglise S. Matthias, de l'ordre des chanoines de la Croix à l'Etoile rouge à Breslau 250
Breslaw

Films, vidéos (2)

Wroclaw
South east passage

Livres (142)

Nul droit, nulle part
Śmiertelnie poważna wystawa
Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980
Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980
Granice integracji
Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980
Stanisław K. Dawski
The collection of the Polish art of the 2nd half of the 20th century and the early 21st century
Wrocław 1916
Ruch "Wolność i Pokój" we Wrocławiu
Na drodze do wolności
Medytacja i ekspresja
Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku
Dzikie pola
Opowieść o dwóch miastach
Breslau
Verlagsmetropole Breslau 1800 – 1945
Zadymy wrocławskie
Juden in Breslau/Wroclaw 1933-1949
Pierre Nonin
Student politics in Communist Poland
Bṣiypwrney haRayyk hašliyšiy
Breslau
"Kulturbollwerk im Osten"
Visite dans l'Hadès
Imago Silesiae Inferioris online
"Dziedzictwo Regionu i Europy"
Breslau und Krakau im hohen und späten Mittelalter
Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich
Inschriften im öffentlichen Raum in Wrocław-Breslau
Microcosme
Wrocławska Drukarnia Dziełowa - Wrocławskie Zakłady Graficzne od 1972 r. do 13 grudnia 1981 r. Zbigniew Brokowski
No justice in Germany
Burzliwa dekada
Zrób to we Wrocławiu
Nazewnictwo ulic Wrocławia w latach 1945-1994
Die weiblichen Lebenswelten in den barocken Funeraldrucken
Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980
Czy warto było...
Body piercing and identity construction
Uprooted
Ulice średniowiecznego Wrocławia
Średniowieczne i nowożytne nekropole Wrocławia Część 1
Historia kina we Wrocławiu w latach 1898-1918
Kein Recht - nirgends
Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji
Silesia in litteris servata Band 1
Teatr przy ulicy Rzeźniczej we Wrocławiu
Das Bild von Wrocław-Breslau im Laufe der Geschichte
Jews and other Germans
Mutations
Thierry Aué
Medalierskie portrety Wrocławian Tom. III
A community under siege
Wrocławski teatr niezależny
Działki mieszczańskie w południowo-wschodniej części średniowiecznego i wczesnonowożytniego Wrocławia
Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku
Natura i miasto
Muzykologia we Wrocławiu
Spór o nowoczesność
Medalierskie portrety Wrocławian Tom II.
Wratislaviensium studia classica
Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych
Teatr pantomimy Henryka Tomaszewskiego
Anglistyka wrocławska wczoraj i dziś
Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 1803-2002
Wrocław - okazjonalna stolica Polski
Quellenbuch zur Geschichte der Universität Breslau 1702 bis 1811
Medalierskie portrety Wrocławian Tom I.
Die fremde Stadt
Die Akademie für Kunst und Kunstgewerbe zu Breslau
Księga wspomnień o zmarłych pracownikach powojennej polonistyki wrocławskiej
Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych Cz. II
Geschichte und Konfession
Mikrokosmos
Germanistik in Breslau 1918-1945
Die Nazifizierung der Philosophie an der Universität Breslau 1933-1945
Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych
Złote Niderlandy
Żywoty mężów pomarańczowych
Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi
Poza cenzurą
Gedanken-Kleider
Der Rechte Weg
Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 roku do schyłku XIX wieku
Szpitale średniowiecznego Wrocławia
Aufklärung als Sachzwang
Die "Solidarnosc" in Breslau
Życie codzienne mieszczan wrocławskich w dobie średniowiecza
Barokowy klasztor we Wrocławiu
Juden und andere Breslauer
Średniowieczny Śląsk i Czechy
Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście
Judentum und Wohlfahrtspflege in Deutschland
Wrocław 1956
Alma Mater Leopoldina
Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Bbliothek des Ossolineums Wrocław (Breslau)
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Dombibliothek Breslau
Mie̜dzy propaganda̜ a rzeczywistościa̜
Socjotopografa późnośredniowiecznego Wrocławia
Wrocław wczoraj
Ceny we Wrocławiu w latach 1506-1618
Die Bibel von Meschullam und Joseph Qalonymos
Katalog mikrofilmów druków muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbioru królewskiego gimnazjum w Brzegu
Dylematy klasycyzmu
Das Breslauer Schultheater im 17. und 18. Jahrhundert
Niemiecko-polski spis ulic, placów i mostów Wrocławia
Die Geschichte der wissenschaftlichen Bibliotheken in Breslau in der Zeit von 1945 bis 1955
Najdawniejszy Wrocław
Polszczyzna mówiona wrocławian Część 2
Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku
Das Not- und Ersatzgeld aus Breslau
Macewy mówia̜
Wrocław średniowieczny
Wrocławski teatr pantomimy
Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku
Życie codzienne we Wrocławiu 1945-1948
Das Sequentiar des Breslauer Inkunabelmissales
Polszczyzna mówiona Wrocławia Część 1
Polska grupa konspiracyjna "Olimp" w wojennym Wrocławiu
Magdeburger Recht Band II
Diöcesenblatt für den Clerus der Fürstbischöflich Breslauer Diöces, 1803-1820
Wrocław na dziewie̜tnastowiecznej rycinie
Muzyka w dawnym Wrocławiu
Der Breslauer Gesellenaufstand von 1793
Breslauer Apokalypse, 1945
Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu
Katalog ausgewählter Leichenpredigten der ehemaligen Stadtbibliothek Breslau
Z dziejów Wrocławia w XIX-XX wieku
Studia religiologica 13
Henryk Tomaszewski i jego teatr
Katalog ksia̜g zachowanych z średniowiecznej biblioteki cystersów w Rudach
Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu część III
Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstifts Breslau
Nauka polska we Wrocławiu
Breslaus Musikleben zur Zeit Beethovens aus der Sichst L. A. L. Siebigks
Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu część II
Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu część I
Udział Wrocławia w odbudowie nauki polskiej
Notice sur les établissements de musique de Breslau
Etat actuel de la musique à Breslau

Authors linked with this theme (161)

Collaborateur (1)

Auteur du texte (94)

Scénariste (1)

Agence photographique (1)

Rédacteur (1)

Auteur du commentaire (1)

See also (7)