Wrocław (Pologne)

Image from Gallica about Wrocław (Pologne)
Topic : Wrocław (Pologne)
Source file : RAMEAU
see also : Eglise catholique. Apostolische Visitatur Breslau
Variant subject headings : Breslau (Pologne) (allemand)

Documents on this topic (155 resources in data.bnf.fr)

Cartes et plans (1)

Wratislavia antiquissima et celeberrima Ducat. Silesiaci Metropolis ac florentissimam Bonarum Artium et Mercium Emporium ad amnem Viadrum

Films, vidéos (2)

Wroclaw
South east passage

Images (8)

Pologne, Wroclaw, pâques juives
L'université de Breslau
L'hôtel de ville de Breslau
Le Siège de Breslaw
Theatre // de la guerre // en Silesie // Nouvelle Carte. // Par le Rouge. // Ingenieur --- Geog.phe du Roy --- et de son // A.S. M. gr // le Comte // de Clermont. // Avec Privilege --- du Roy 1741
Le marché au sel, ou la grande Place de Breslau du côté du midi 247
La Maison du Thrésor Royal, avec l'Eglise S. Matthias, de l'ordre des chanoines de la Croix à l'Etoile rouge à Breslau 250
Breslaw

Livres (144)

Nul droit, nulle part
Granice integracji
Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980
Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980
Stanisław K. Dawski
Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980
Śmiertelnie poważna wystawa
The collection of the Polish art of the 2nd half of the 20th century and the early 21st century
Wrocław 1916
Na drodze do wolności
Medytacja i ekspresja
Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku
Ruch "Wolność i Pokój" we Wrocławiu
Opowieść o dwóch miastach
Verlagsmetropole Breslau 1800 – 1945
Zadymy wrocławskie
Student politics in Communist Poland
Pierre Nonin
Breslau
Juden in Breslau/Wroclaw 1933-1949
Dzikie pola
Bṣiypwrney haRayyk hašliyšiy
"Kulturbollwerk im Osten"
Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich
"Dziedzictwo Regionu i Europy"
Inschriften im öffentlichen Raum in Wrocław-Breslau
Imago Silesiae Inferioris online
Breslau
Visite dans l'Hadès
Breslau und Krakau im hohen und späten Mittelalter
Microcosme
Wrocławska Drukarnia Dziełowa - Wrocławskie Zakłady Graficzne od 1972 r. do 13 grudnia 1981 r. Zbigniew Brokowski
Burzliwa dekada
Zrób to we Wrocławiu
Nazewnictwo ulic Wrocławia w latach 1945-1994
No justice in Germany
Czy warto było...
Uprooted
Body piercing and identity construction
Die weiblichen Lebenswelten in den barocken Funeraldrucken
Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980
Średniowieczne i nowożytne nekropole Wrocławia Część 1
Ulice średniowiecznego Wrocławia
Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji
Silesia in litteris servata Band 1
Kein Recht - nirgends
Historia kina we Wrocławiu w latach 1898-1918
Teatr przy ulicy Rzeźniczej we Wrocławiu
Das Bild von Wrocław-Breslau im Laufe der Geschichte
Jews and other Germans
Medalierskie portrety Wrocławian Tom. III
Mutations
Wrocławski teatr niezależny
A community under siege
Działki mieszczańskie w południowo-wschodniej części średniowiecznego i wczesnonowożytniego Wrocławia
Thierry Aué
Natura i miasto
Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku
Spór o nowoczesność
Muzykologia we Wrocławiu
Medalierskie portrety Wrocławian Tom II.
Teatr pantomimy Henryka Tomaszewskiego
Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych
Wratislaviensium studia classica
Wrocław - okazjonalna stolica Polski
Quellenbuch zur Geschichte der Universität Breslau 1702 bis 1811
Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 1803-2002
Die fremde Stadt
Die Akademie für Kunst und Kunstgewerbe zu Breslau
Medalierskie portrety Wrocławian Tom I.
Anglistyka wrocławska wczoraj i dziś
Geschichte und Konfession
Germanistik in Breslau 1918-1945
Mikrokosmos
Księga wspomnień o zmarłych pracownikach powojennej polonistyki wrocławskiej
Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych Cz. II
Die Nazifizierung der Philosophie an der Universität Breslau 1933-1945
Żywoty mężów pomarańczowych
Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych
Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi
Poza cenzurą
Złote Niderlandy
Życie codzienne mieszczan wrocławskich w dobie średniowiecza
Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 roku do schyłku XIX wieku
Gedanken-Kleider
Juden und andere Breslauer
Barokowy klasztor we Wrocławiu
Szpitale średniowiecznego Wrocławia
Średniowieczny Śląsk i Czechy
Die "Solidarnosc" in Breslau
Aufklärung als Sachzwang
Der Rechte Weg
Alma Mater Leopoldina
Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście
Judentum und Wohlfahrtspflege in Deutschland
Wrocław 1956
Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Bbliothek des Ossolineums Wrocław (Breslau)
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Dombibliothek Breslau
Mie̜dzy propaganda̜ a rzeczywistościa̜
Socjotopografa późnośredniowiecznego Wrocławia
Ceny we Wrocławiu w latach 1506-1618
Wrocław wczoraj
Katalog mikrofilmów druków muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbioru królewskiego gimnazjum w Brzegu
Die Bibel von Meschullam und Joseph Qalonymos
Dylematy klasycyzmu
Das Breslauer Schultheater im 17. und 18. Jahrhundert
Die Geschichte der wissenschaftlichen Bibliotheken in Breslau in der Zeit von 1945 bis 1955
Niemiecko-polski spis ulic, placów i mostów Wrocławia
Polszczyzna mówiona wrocławian Część 2
Filologia słowiańska
Najdawniejszy Wrocław
Herrn von Hoffmannswaldau und andrer Deutschen auserlesener und bissher ungedruckter Gedichte Siebender Theil
Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku
Das Not- und Ersatzgeld aus Breslau
Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku
Wrocławski teatr pantomimy
Życie codzienne we Wrocławiu 1945-1948
Macewy mówia̜
Wrocław średniowieczny
Das Sequentiar des Breslauer Inkunabelmissales
Polszczyzna mówiona Wrocławia Część 1
Magdeburger Recht Band II
Polska grupa konspiracyjna "Olimp" w wojennym Wrocławiu
Diöcesenblatt für den Clerus der Fürstbischöflich Breslauer Diöces, 1803-1820
Wrocław na dziewie̜tnastowiecznej rycinie
Der Breslauer Gesellenaufstand von 1793
Muzyka w dawnym Wrocławiu
Katalog ausgewählter Leichenpredigten der ehemaligen Stadtbibliothek Breslau
Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu
Breslauer Apokalypse, 1945
Z dziejów Wrocławia w XIX-XX wieku
Studia religiologica 13
Henryk Tomaszewski i jego teatr
Katalog ksia̜g zachowanych z średniowiecznej biblioteki cystersów w Rudach
Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu część III
Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstifts Breslau
Nauka polska we Wrocławiu
Breslaus Musikleben zur Zeit Beethovens aus der Sichst L. A. L. Siebigks
Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu część II
Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu część I
Udział Wrocławia w odbudowie nauki polskiej
Notice sur les établissements de musique de Breslau
Etat actuel de la musique à Breslau

Authors linked with this theme (103 resources in data.bnf.fr)

Scénariste (1)

Auteur du texte (96)

See also