Xuân Hãn Hoàng (1908-1996)

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 08-03-1908
Death : 10-03-1996
Note :
Écrivait aussi en français
Polytechnicien et homme de lettres. - Historien et philologue. - Ministre de l'Éducation nationale et des beaux-arts. - Décédé en France où il s'était établi en 1951
Variants of the name : Hoàng Xuân Hãn (1908-1996)
Hoàng Xuân Hãn (1908-1996)
La Sơn Yên Hô` (1908-1996)
ISNI : ISNI 0000 0000 6305 6774

Activities of Xuân Hãn Hoàng (1908-1996) (19)

Auteur du texte (12)

Lý Thươǹg Kiệt, lịch sử ngoại giao và Tông giáo triêù Lý
Tác phâm̉ được tặng Giải thưởng Hô ̀ Chi ́ Minh
Thiên tình sư ̕Hô ̀Xuân Hương
Danh-Tû Khoa-Hoc
Relations diplomatiques et guerres entre la Chine des Songs et le royaume des Viets
Hoàng Xuân-Hãn. Girolamo Maiorica, ses oeuvres en langue vietnamienne conservées à la Bibliothèque nationale de Paris
La-son̛ phu-tủ ̛
Danh-tù ̛khoa-học
Lý Thuờn̛g-Kiệt T. 2
La-són phu-tù ̮
Danh-tùʹ khoa-hoc
Eléments de trigonométrie, classes de 2nde et de 1re. Circulaire du 22 novembre 1936 du Ministre de l'éducation nationale. Par M. Hoang-Xuan-Han,...

Préfacier (4)

Nhưñg hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp
Toán-pháp
Danh-từ khoa-học
Danh-tù ̛khoa-học

Éditeur scientifique (2)

Chinh phu ngâm
Ðại-nam quốc sủ ̛diễn ca [Fasc. 2]

Rédacteur (1)

Mai-Ðình mộng-ký

Documents about Xuân Hãn Hoàng (1908-1996) (2)

Livres (2)

Nói chuyện vơi ́ Hoàng Xuân Hãn và Tạ Trọng Hiệp
La Sơn Yên Hô` Hoàng Xuân Hãn

See also (6)