Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917)

Country : Pologne
Language : espéranto, polonais, russe, yiddish
Gender : masculin
Birth : Białystok (Pologne), 15-12-1859
Death : Varsovie (Pologne), 14-04-1917
Note :
Linguiste, créateur de l'espéranto, penseur critique du sionisme. - Médecin ophtalmologiste de formation
Field : Linguistique générale
Variants of the name : Ludwik Lejzer Zamenhof (1859-1917)
Lazare Louis Zamenhof (1859-1917)
Docteur Espéranto (1859-1917)
ISNI : ISNI 0000 0001 0915 3407

Activities of Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) (102 resources in data.bnf.fr)

Textual works (94)

Fundamento de esperanto, nau̇a eldono kun enkondukoj, notoj kaj lingvaj rimarkoj de D ro A. [Dr André] Albault,...
Lingvaj respondoj, konsiloj kaj opinioj pri esperanto. Editoris : G. [Gaston] Waringhien. Sesa eldono
Lereroj de L. L. Zamenhof. La tragedio de lia vivo rivelita de lia ĵus retrovika korespondo kun la Francaj eminentuloj, prezentado k. komentado de Prof. G. Waringhien...
Leteroj... La tragedio de lia vivo rivelita de lia ĵus retrovita korespondo kun la Francaj eminetuloj... 1901-1906 [, 1907-1914]
La Bela historio de Jozef el la Biblio... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Lingvaj respondoj (plena kolekto), aperintaj en "La Esperantisto" (1889-1893), "La Revuo" (1906-1908), la "Oficiala gazeto" (1911-1912) kaj aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de esperanto
Fabeloj Tria parto with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Fundamento de esperanto, antaŭparolo, gramatiko, ekzercaro. Esperanta parto, sen traduko
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Georgo Dandin, komedio en 3 aktoj... 3a eldono with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Poezioj de L. L. Zamenhof, skribitaj en esperanta stenografio Duployé Flageul...
Ifigenio en Taŭrido ["Iphigenie auf Tauris"], dramo en 5 aktoj... 2a eldono with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Revizoro, komedio en 5 aktoj, et rusa linguo tradukis L. L. Zamenhof... 2. eldono with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Revizoro @ , komedio en 5 aktoj... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
La Rabistoj ["Die Raüber"], dramo en 5 aktoj... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Marta, rakonto el pola linguo... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Lingvaj respondoj (plena kolekto), aperintaj en "La Esperantisto" (1889-1893), "La Revuo" (1906-1908), la "Oficiala gazeto" (1911-1912) kaj aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de esperanto
L. L. Zamenhof. Linguaj respondoj, plena kolekto... Letero pri la deveno de esperanto. 2a eldono
Fabeloj Unua parto with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Fabeloj. Plena Kolekto. Tradukis doctoro L. L. Zamenhof. Unua parto. Dua parto. Dua eldono with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Fabeloj Dua parto with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Lingvaj respondoj (plena kolekto), aperintaj en "La Esperantisto" (1889-1893), "La Revuo" (1906-1908), la "Oficiala gazeto" (1911-1912) kaj aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de esperanto
Proverbaro esperanta laŭ la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana" de M. F. Zamenhof, aranĝis L. L. Zamenhof
Hamleto, reĝido de Danujo, tragedio en 5 aktoj... 3a eldono with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Rabeno de Baĥaraĥ ["Der Rabbi von Bacharach"]. Ŝalom Alejĥem. La Gimnazio ["Di Gymnazye"]... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Rabeno de Baĥaraĥ ["Der Rabbi von Bacharach"]. Ŝalom Alejĥem. La Gimnazio ["Di Gymnazye"]... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Fundamento de esperanto ("Fundament van esperanto"), tradukita de Frans Schoofs,...
Ifigenio en Taurido with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Fundamento de esperanto
La Biblio. Kvara libro. Nombroj... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Biblio. Kvina libro. Readmono... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Biblio el la originalo tradukis Do L.-L. Zamenhof with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Lìnĝuaj respondoj (nova serio)....
Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto
Fundamento de esperanto, tradukita... de Vicente Inglada
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
La Biblio. Dua libro. Eliro... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Lingvaj respondoj, aperintaj en "La Revuo"
La Biblio. Unua libro : Genezo, El la originalo tradukis Dre L.-L. Zamenhof with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Biblio. Unua libro. Genezo... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Lingvaj respondoj, aperintaj en "La Revuo"
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Proverbaro esperanta laŭ la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana" de M. F. Zamenhof, aranĝis L. L. Zamenhof
Marta, rakonto el pola linguo... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Fundamento de esperanto ("Az Esperanto alapkönyve"), tradukita... de Paul de Lengyel,...
La Sentencoj de Salomono, libro el la Biblio, el la originalo tradukis Dro L. L. Zamehof with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Hamleto, regido de danujo with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Fundamento de esperanto, tradukita... de Eduard Kühnl,... Eldono bohema
Fundamento de esperanto, tradukita... de Eduard Kühnl,...
Ekzercaro de la linguo internacia esperanto...
Traduzione italiana dell'"Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto" de L. L. Zamenhof, di Rosa Junck
La Rabistoj with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Rakontoj pri feinoj ["Les Contes des fées"]... esperantigitaj de sinjorino Sarpy,... korektitaj de... Doktoro Zamenhof,... "2me édition" with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Rabistoj ["Die Raüber"], dramo en 5 aktoj... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Psalmaro el la Biblio... Kun... klarigoj kaj notetoj pri la hebrea muziko de F. de Ménil with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Fundamento de esperanto, tradukita... de Dro. G. R. [Robin] kaj D. M...
La Psalmaro el la Biblio, el la originalo tradukis Dro L.-L. Zamenhof, kun antauparolo klarigoj kaj notetoj pri la hebrea muziko de F. de Ménil with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Autre
Ifigenio en Taurido with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Molière. Georgo Dandin, homedio en tri aktoj el la franca linguo traduki Drs L. L. Zamenhof with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto
La revizoro with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Fundamento de esperanto, tradukita... de Rosa Junck. Eldono itala
Fundamento de esperanto. Eldono hispana
Fundamento de esperanto, tradukita... de Konstantino Kuluri. Eldono greka
"Kolekto esperanta"... corrigé de l'"Ekzercaro de la lingua internacia esperanto"...
Pri reformoj en esperanto, artikoloj publikigitaj de Dro Zamenhof en la Nurnberga gazeto "Esperantisto" dum la unua duonjaro de 1894, kopiitaj kaj represitaj per zorgo de Dro Emile Javal
La Virineto de maro ["Den lille Havfrue"]... ilustrita de Hilda May Brodie,... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Predikanto with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Revizoro @ , komedio en 5 aktoj... with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Rakontoj pri feinoj ["Les Contes des fées"]... esperantigitaj de sinjorino Sarpy,... korektitaj de... Doktoro Zamenhof,... "2me édition" with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Rakontoj pri feinoj ["Les Contes des fées"]... esperantigitaj de sinjorino Sarpy,... korektitaj de... Doktoro Zamenhof,... "2me édition" with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
W. Shakespeare Hamleto, regîdo de Danujo, tragedio en 5 aktoj, tradukis L. Zamenhot, 3a eldono with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Langue internationale "Esperanto", manuel complet avec double dictionnaire, traduit sur l'ouvrage russe du Dr L. Zamenhof, par L. de Beaufront. 3me édition
Langue internationale "Esperanto", manuel complet avec double dictionnaire... 3e édition
Aldono al la "Dua libro de l'lingvo internacia"
Dro Esperanto. Dua libro de l'lingvo internacia Kajero No 1...
Dr Esperanto. Langue internationale, préface et manuel complet. "Por franc,o,j"...
La Revizoro with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Revuo, internacia monata literatura gazeto... [Ĉefo kunlaboranto : D° Lazaro Ludoviko Zamenhof. Direktoro : Carlo Bourlet ("puis" Félicien de Ménil)...] Volumo I, septembro 1906-aǔgusto 1907 [ - Volumo VIII, septembro 1913-aǔgusto 1914] with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Editor

Musical work (7)

Ho, mia Kor ! melodio. Poezio de Doktoro L. Zamenhof. Musiko de H. Commelin
Lorelej
En Songo ! (El Heine) Paezio, trad. de L. Zamenhof, muziko de Josée Guivy with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
La Kapelo !... Poezio de Uhland, traduko de L. Zamenhof, muziko de Victor Bendix with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Translator
L'Espero !.... Hinno de D.ro Zamenhof, musiko de A. Motteau
La Vojo. Kanto esperantista... [à 1 voix et piano. Poemo de D.ro Ludoviko Zamenhof] with Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) as Author

Mixed works (1)

Le hillélisme

Documents about Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) (9 resources in data.bnf.fr)

Books (8)

L.L.Zamenhof (1859-1917)
Les trois rêves humanistes du docteur Zamenhof
La homo, kiu defiis Babelon
L'homme qui a défié Babel
L. L. Zamenhof
Zamenhof kaj judismo
Zamenhof et le judaïsme
L'homme qui a défié Babel
Le hillélisme
[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Documentation sur Lazare Louis et Léon Zamenhof]
Un nouveau système de langue internationale

Archives and manuscripts (1)

Espérantistes et idistes (AP-45)

See also