Grande Pologne (Pologne)

Topic : Grande Pologne (Pologne)
Source file : RAMEAU
Field : Géographie de l'Europe
Variant subject headings : Pologne, Grande
Polonia Major (latin)
Wielkopolska (Pologne) (polonais)

related to this theme (3)

Narrower concept (1)

Related Terms (1)

Documents on this topic (69)

Livres (69)

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
Grabież mienia w Kraju Warty 1939-1945
Wybór i konieczność
Bruszczewo III
Bruszczewo IV
Obóz sanacyjny w województwie poznańskim w latach 1926-1935
Kariery majątkowe rodzin aspirujących do kręgu elit możnowładzwta wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI w.
Epoka brązu na Nizinie wielkopolsko-kujawskiej w świetle inerregionalnych kontaktów wymiennych
Bruszczewo
Studia nad dawną polszczyzną ogólną i regionalną
Narodowe widowiska kulturowe
Utracone decorum
Studia onomastyczno-historyczne
Fotografie
Niemieccy katolicy w Poznańskiem, a polityka narodowościowa rządu pruskiego 1871-1914
Pamięci Wolnej i Niepodległej
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska w latach 1918-1942
Poznańskie i Piłsudski
Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli
Pradzieje Wielkopolski
Murowana architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce Tom 1
Krocząc gościńcem wytyczonym przez Karola Marcinkowskiego
Z dziejów miast i mieszczaństwa w późnośredniowiecznej Wielkopolsce
Od Kruszwicy do Poznania
Językoznawcze wędrówki nie tylko po Poznaniu
Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku
A Clean sweep?
Etos Wielkopolan
Okupowany Poznań i Wielkopolska w niemieckich fotografiach i dokumentach
Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej 1941-1943
Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 1939-1941
Wielkopolanie wobec integracji Polski z Unią Europejską
"Ach w tym Poznańskiem..."
Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu
Preussens Osten - Polens Westen
Wielkopolska w latach 1918-1939
Rewindykacja Pomorza i Wielkopolski 1920 r.
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski Tom XI
Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej
Siwe kamienie
Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939
Wielkopolskie serie wydawnicze do roku 1945
Wielkopolska jako region etnograficzny
Spuścizna epistolarna rodziny Fenrychów 1855-1875
Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski X
Grody i zamki w Wielkopolsce
Pompeja polska
Od socjaldemokracji do "Solidarności"
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski 9
Kultura literacka Wielkopolski w latach 1919-1939
Wybitni historycy wielkopolscy
Kolonizatorzy i hakatyści
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski 8
Dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1919
Urze̜dnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku
Teksty gwarowe ze środkowej Wielkopolski
Teatry Deutsche Bühne w Wielkopolsce i na Pomorzu 1919-1939
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski 7
Wielkopolska w otchłani wieków
Ruch robotniczy w Wielkopolsce
Die Wirtschaftspolitik des preussischen States in der Provinz Südpreussen
Gwary południowej Wielkopolski
Społeczeństwo Wielkopolski i Pomorza nadwiślańskiego w latach 1871-1914
Regionalizm Wielkopolski w II Rzeczypospolitej
Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego
Kształtowanie sie̜ stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926-1939
Bibliografia historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Authors linked with this theme (79)

See also (4)