Mikołaj Rej (1505-1569)

Image not available yet
Country : Pologne
Language : polonais
Birth : 04-02-1505
Death : 04-10-1569
Note :
Écrivain qui, le premier, a écrit en langue polonaise, considéré comme "le père de la littérature polonaise"
Field : Littératures
Variants of the name : Mikołaj Rey (1505-1569)
Nikolaj Rey (1505-1569)
Nicolaus Reius (1505-1569)
Mikołaj z Nagłowic Rej (1505-1569)
ISNI : ISNI 0000 0001 0907 1575

Activities of Mikołaj Rej (1505-1569) (29 resources in data.bnf.fr)

Textual works (26)

Kupiec
Krótka rozprawa między trzemi osobami, panem, wójtem a plebanem
Podobieństwo żywotá krześciáńskiego
Pieśni
Sentencje o życiu
Żywot Józefa. - Mikołaj Rej. - [1]
Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego
Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego
Figliki
Postylla
Żywot człowieka poczciwego. Opracował Julian Krzyżanowski
Pisma wierszem, wybór. Opracował Julian Krzyżanowski,...
Krótka rozprawa mie̡dzy trzema osobami Panem, Wójtem a Plebanem
Dzieła wszystkie
Różne przypadki świata tego, wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja
Pisma proza̡ i wierszem. Wybrał i objaśnił Aleksander Brückner,... Wydanie 2-gie pomnożone
Mikołaj Rejz Naglowic. Zyciorys własny
Mikołaja Reja Kupiec (1549)
Źwierciadło albo kstałt, w którym każdy stan snadnie sie̡ może swym sprawam, jako we źwierciedle, przypatrzyć
Kupiec to jest Ksztalt a podobieństwo sa̡du Bożego ostatniego w Kròlewcu ruku 1549, z egzemplarza Biblioteki Kórnickiej wydał... Zygmunt Celichowski
Kupiec to jest Kształt a podobieństwo sa̡du Bożego ostatniego w Krolewcu ruku 1549, z egzemplarza Biblioteki Kórnickiej wydał... Zygmunt Celichowski
Mikołaja Reja z Nagłowic Zwierzyniec 1562
Mikołaja Reja z Nagłowic Krótka rozprawa mie̡dzy trzemi osobami : Panem, Wójtem a Plebanem 1543. Wydał Roman Zawiliński
Mikołaja Reja z Nagłowic Żywot Józefa z pokolenia żydowskiego 1545
Prze̡sło ze Zwierzyńca Mikołaja Reja. [Stany y domy niektore zacnego narodu Polskiego. Przedmowa Zygmunta Celichowskiego]
Apocalypsis, to iest : Dziwna spráwâ skrytych tajemnic Pánskich, które Janowi świe̡temu, gdy był wygnan przez wyznánie wiary świe̡téy ná wyser, kthory zwano Patmos, przez widzenia y przez anyoły rozlicznie zwiastowáne byly...

Musical work (3)

Naktón Panie. - [40] with Mikołaj Rej (1505-1569) as Translator
Kryste, dniu naszej swiatłosci. - [1] with Mikołaj Rej (1505-1569) as Translator
Alleluja. Chwalcie Pana. - [7] with Mikołaj Rej (1505-1569) as Translator

Documents about Mikołaj Rej (1505-1569) (5 resources in data.bnf.fr)

Books (5)

W poszukiwaniu straconego dzieła
Kupiec
Źwierciadło Mikołaja Reja
Mikołaj Rej
Studia nad twórczościa̡ Mikołaja Reja

See also