Kazimierz Tymieniecki (1887-1968)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : 1887
Death : 1968
Note :
Historien
ISNI : ISNI 0000 0001 1019 7132

Activities of Kazimierz Tymieniecki (1887-1968) (24)

Auteur du texte (20)

Z dziejów miast i mieszczaństwa w późnośredniowiecznej Wielkopolsce
Kształtowanie się społeczeństwa średniowiecznego
Wspomnienia z jesieni 1939
Historia chłopów polskich 3
Historia chłopów polskich 2
Historia chłopów polskich 1
Historia chłopów polskich
Historia chłopów polskich
Pocza̡tki państwa polskiego
Polska w średniowieczu. Wydanie II-gie
Polska w średniowieczu
Smardowie polscy, studium z dziejów społeczno-gospodarczych wczesnego średniowiecza
Pisma wybrane
Pisma wybrane
Narocznicy w gospodarstwie feudalnym, studium z dziejów gospodarczo-społecznych wczesnego średniowiecza
Ziemie polskie w starożytności, ludy i kultury najdawniejsze
Zarys dziejów historiografii polskiej
Dzieje Niemiec do początku ery nowożytnej
[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Documentation sur Oswald Balzer]
Sądownictwo w sprawach kmiecych a ustalanie się stanów na Mazowszu pod koniec wieków średnich

Éditeur scientifique (4)

Początki państwa polskiego
Dzieła 5
Dzieje Torunia, praca zbiorowa z okazji 700-lecia miasta pod redakcją Kazimierza Tymienieckiego
Liber terrestris. Zacroczimiensis secundus 1434-1437... - "Księga ziemska Zakroczymska druga 1434-1437"...

Documents about Kazimierz Tymieniecki (1887-1968) (1)

Livres (1)

Kazimierz Tymieniecki

See also (5)