Władysław Gomułka (1905-1982)

Image not available yet
Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : 06-02-1905
Death : 1982
Note :
Homme politique, premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais (1956-1970)
Variants of the name : Władysław Gomułka Wiesław (1905-1982)
Władysław Gomułka Wiesław (1905-1982)
ISNI : ISNI 0000 0001 1083 7355

Activities of Władysław Gomułka (1905-1982) (20 resources in data.bnf.fr)

Textual works (20)

Pamie̜tniki
O problemie niemieckim
Przemówienia 1968
Przemówienia... 1967
Przemówienia 1964 / 66
Władysław Gomułka. Przemówienia... 1963/64
Władysław Gomułka. Przemówienia... 1962
Władysław Gomułka. Przemówienia... 1961
Władysław Gomułka. Przemówienia... 1960
Władysław Gomułka. Przemówienia... 1959
Le IIIe Congrès du POPU
Przemówienia...
Władysław Gomułka. Przemówienia... 1956/57
[Excerpts from speeches delivered in 1957, by N. Krouchtchev, S. Mikolajczyk and W. Gomulka.]
Przemówienie 1 Sekretarza KC PZPR [Komitetu centralnego Polskiej zjednoczonej partii robotniczej] Władysława Gomułki na VIII Plenum 21.X.1956
Front d'unité de la nation. Władysław Gomułka, Stefan Ignar, Stanisław Kulczyński, Jan Frankowski, discours prononcés le 29 novembre 1956 à la conférence nationale des militants politiques et sociaux
Władysław Gomułka. Discours prononcé à la VIII session plénière du C[omité] C[entral] du P[arti] O[uvrier] P[olonais] U[nifié] le 20 octobre 1956
Władysław Gomułka-Wiesław,... Ku nowej Polsce
[Publications d'information]
Władysław Gomułka (Wiesław). Zwycięstwo demokracji w referendum

Documents about Władysław Gomułka (1905-1982) (12 resources in data.bnf.fr)

Books (10)

Między złudzeniem a rzeczywistością
Gomułka
Władysław Gomułka
Alexander Dubček und Wladyslaw Gomułka
The seeds of triumph
Pamie̜tniki
Władysław Gomułka 1
Drugi zwrot
Polityczne dylematy Władysława Gomułki
Dans l'ombre de Gomulka

Videos, films (2)

Wielki wiec. - [14]
VIII plenum. - [15]

See also