Historický ústav. Prague

Country : Tchécoslovaquie
Language : tchèque
Address : 128 26 Praha2, Vyšehradská 49.
Note :
L'"Historický ústav" succède en 1954 au "Československý státní ústav historický", sans qu'il soit possible d'établir avec certitude les conditions de cette succession. Il prend, entre 1954 et 1990, la dénomination "Ústav Československých a světových dějin" et redevient "Historický ústav" le 2 février 1990. - Les dénominations : "Ústav historický", "Historisches Institut et "Landesgeschichtliches Institut für Boehmen und Maehren" ont été données à l'"Historický ústav" pendant la 2e guerre mondiale
Field : Histoire de l'Europe
Variants of the name : Československá akademie věd. Historický ústav
Československá akademie věd. Historický ústav. Prague
Československá akademie věd. Ústav československých a světových dějin. Historický ústav. Prague
Československý státní historický ústav
Československý státní ústav historický
Československý státní ústav historický. Prague
Historical institute. Prague
Historický ústav ČSAV
Historisches Institut. Prague
Institutum historicum Pragae
Institutum historicum Rei publicae Bohemoslovenicae
Landesgeschichtliches Institut für Boehmen und Maehren

Activities of Historický ústav. Prague (178)

Éditeur scientifique (90)

Praha Smíchov
Mikulov
Kadaň
Kutná Hora
Praha Královské Vinohrady
Opava
Plzeň
Jičín
Historická krajina a mapové bohatství Česka
Dvory a rezidence ve středověku
Trutnov
České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě
Český Krumlov
Telč
Třebíč
Jihlava
Československo 1918-1938
Slaný
Historický atlas mĕst České republiky
Formování československé ekonomiky, 1918-1923
Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce
Jan Evangelista Purkyně in science and culture
History and society
Rapports, co-rapports, communications tchécoslovaques pour le 5e Congrès de l'Association d'études du Sud-Est européen
Fontes archivi capituli metropol.
[Series regestorum] inde ab A
Fontes archivi capituli metropol.
Inde ab A
Comparative research into mercantilistic theories in Europe of the 16th and 17th centuries
Mladočeši a boj o politickou moc v Čechách
Problems of continuity and discontinuity in history
Liber rationum regalis civitatis Lunae ad annos 1450-1472 et 1490-1491 pertinens
Rapports, co-rapports, communications tchécoslovaques
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae Pars VI
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, 1378 dec.-1419 aug. 16 1, 5
Smolná kniha městečka Divišova z let 1617-1751
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, 1378 dec.-1419 aug. 16 3
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, 1378 dec.-1419 aug. 16 1, 4
Krize československého zemědělství
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae 5,1
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, 1378 dec.-1419 aug. 16 1, 3
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, 1378 dec.-1419 aug. 16 1, 2
Revoluční hnutí na venkově v českých zemích v letech 1918-1922
Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost
Připojení Rakouska k německému celnímu spolku v roce 1848
Jednotna fronta
Kosmova kronika
Doba předbělohorská Kniha 1
České dějiny
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, 1378 dec.-1419 aug. 16 2
ČSR [Československol astředoevropská politika velmocí , 1918-1938
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV
Atlas československých dějin
Spisy 22
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943
Československá revoluce v letech 1944-1948
Utváření generální linie výstavby socialismu v Československu, od Února do IX. sjezdu KSČ
Zdeněk Šolle. Internacionála a Rakousko
Miroslav Štěpánek. Opevněná sídliště 8. - 12. století ve střední Evropě
Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914
Zápas o pozemkovou reformu v ČSR
L'Empire de Grande-Moravie, sa situation dans l'Europe de l'époque et sa structure intérieure
Jaroslav César - Bohumil Černý. Politika německých buržoazních stran v Československu v letech 1918-1938
La Leçon du passé
Německý imperialismus a československo-německé vztahy v letech 1918-1921
Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století
Vznik a vývoj lidově demokratického Československa
25 ans d'historiographie tchécoslovaque
Prameny k revolučnimu hnutí a ohlasu první ruské revoluce v českých zemích v letech 1905-1907
Přehled československých dějin
Otázky hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v letech 1938-1945
Prameny k ohlasu Velké říj nove socialistické revoluce a vzniku CSR
Přehled československých dějin... These 3
Přehled československých dějin... These 2
Přehled československých dějin... These
Přehled československých dějin... These 1
Účty hradu Karlštejna z let 1423-1434
Epistulae et acta Antonii Caetani, 1607-1611 Pars 3. - Sectio 2
Libri rationum civitatum bohemoslovenicarum ante belli hussitici confecti. Knihy městských počtǔ z doby předhusitské
Desky zemské kralovstvi Ceského
Archivum coronae regni Bohemiae. Tomus 1. Inde ab A. MLXXXVI. usque ad A. MCCCXLVI. Fasciculus 1. Inde ab A. MLXXXVI. usque ad A. MCCCV... [Tomus II. Inde ab A. MCCCXLVI. usque ad A. MCCCLV.] Opera Venceslai Hrubý
Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud Imperatorem, 1592-1628
Kniha puhonná... vydal Gustav Friedrich
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae Pars VI. - Fasc. 1-2
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae
Codex juris municipalis regni Bohemiae. - Sbírka pramenu práva městského království českého
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
Fontes cartographici Bohemiae, Moraviae atque Silesiae

Autre (2)

Tišnov
Chrudim

Auteur ou responsable intellectuel (1)

Historický atlas měst České Republiky

Documents about Historický ústav. Prague (6)

Livres (6)

Katalog Mapové sbírky Historického ústavu Akademie vĕd České republiky do roku 1850
Historický ústav, Akademie věd České republiky
Bio-bibliografická ročenka, 1994-1995
Bio-bibliographical yearbook, 1994-1995
Historical institute of the Czechoslovak academy of sciences
Výběrový katalog atlasů

See also (2)