Judéo-arabe (langue)

Topic : Judéo-arabe (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Arabe (langue) -- Dialectes -- Judéo-arabe
Dialectes judéo-arabes
Judéo-arabes, Dialectes

related to this theme (13 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (53 resources in data.bnf.fr)

Livres (53)

Yad Mošeh
Hayhwdiyt-haʿarabiyt biktib pwneṭiy ḥeleq ʾalep
ʼUṣṣit il-gumguma or 'The story of the skull'
Haʿarbiyt-hayhwdiyt haqdwmah biktiyb pwneṭiy Ḥeleq ʾ
Balšwnwt ʿarbiyt
La tradición lingüística y literaria judeo-árabe de la Edad media a la Edad moderna a través de la colección "Maʿăseh Ṣadiqīm"
ʿInyyaney hataḥbiyr šebKitaʾb ʾaltanqiyḥ (Seper hadiqdwq) lR. Ywnah ʾibn G'anaʾḥ
Miylwn haʿarabiyt hayhwdiyt miymey habeynayiym
ʿIywniym batarbwt haʿarbiyt hayhwdiyt
Mirqam lšwnwt haYhwdiym biṢpwn ʾApriyqah
Beyn ʿEber laʿArab Kerek šbiyʿiy
Miylwn Yaʾer Yaʾiyr
Karaite exegesis in medieval Jerusalem
Miṭwb Ywsef
Lahag haʿarbiyt hamdwberet šel Yhwdey Bagdaʾd
Seper hamaʿaśiym
Lšwnwt maswrwt wminhagwt
Linguistic variety of judeo-arabic in letters from the Cairo Genizah
Translating religion
Lšwnwt Yhwdey Sparad whaMizraḥ wsiprwywteyhem
Autochthonous texts in the Arabic dialect of the Jews of Tiberias
Parlers arabes des Juifs du Maroc
Lašwn wmaʾagareyha, lašwn wmaʾarageyha
Japheth ben Ali's book of Jeremiah
ʿAley ʿaśwr
Moyen arabe et variétés mixtes de l'arabe à travers l'histoire
Miylwn laʿarbiyt hayhwdiyt haḥadašah haktwbah whamdwberet šel Yhwdey ʿIyraʾq, (1600-2000)
Miylwn lṭeqsṭiym ʿarabiyiym-yhwdiyiym miymey habeynayiym
Diglossie, hybridation et diversité intra-linguistique
Lašwn ʿibriy bdiybwr ʿarbiy
El judeo-árabe medieval
Esoteric and exoteric aspects in Judeo-Arabic culture
The Arabic dialect of the Jews in Tripoli (Libya)
Judeo-Árabe
Jewish and Muslim dialects of Moroccan Arabic
Hamarkiyb haʿibriy baʿarbiyt haktwbah šel Yhwdey Marwqw
Praqiym btwrat hašiyr lʾElʿazar ben Yaʿaqob HaBabliy
The early Karaite tradition of Hebrew grammatical thought
Maswret wšiynwy batarbwt haʿarbiyt-hayhwdiyt šel Ymey habeynayyim
Maswrwt wlšwnwt šel Yhwdey Ṣpwn-ʾApriyqah
Meḥqariym balašwn haʿibriyt wbilšwnwt haYhwdiym
23 contratos comerciales escritos por los judíos de Toledo en los siglos XIII y XIV
La composante hébraïque du judéo-arabe algérien
Multiglossia in Judeo-Arabic
Meḥqariym bsiprwt ʿam Yiśraʾel wbtarbwt Teyman
The Jewish baghdadi dialect
Der arabische Dialekt der Juden von ⁽Aqra und Arbīl
Studia linguistica et orientalia memoriae Haim Blanc dedicata
Studies in Middle Arabic and its Judaeo-Arabic variety
ʾWṣar halašwn haʿarbiyt bTapsiyr R. Sʿadyah Gaʾwn
The emergence and linguistic background of Judaeo-Arabic
Le Parler arabe des Juifs de Tunis... 2
Le Parler arabe des Juifs de Tunis [Tome 1]

Authors linked with this theme (36 resources in data.bnf.fr)

See also