Dziady Adam Mickiewicz (1798-1855)

  Image from Gallica about Dziady
  Language : polonais
  Date : 1823
  Note :
  Poème romantique divisé en quatre parties. - La première partie ne fut pas publiée ; la seconde et la quatrième écrites entre 1821 et 1822 furent éditées en 1823 ; la troisième fut écrite en 1830 et parut en 1833
  Field : Littératures
  Variant of the title : Les aïeux (français)

  Editions of "Dziady" (12)

  Livres (11)

  Dziady
  Les aïeux
  Les aïeux
  Dziady
  Les Aïeux
  Dziady Wileńskie
  Les Aïeux. Le Presbytère... Traduction en vers français...
  Le presbytère
  "Dziady" ou La fête des morts
  Dziady
  Dziady drezdeńskie

  Documents d'archives et manuscrits (1)

  Mickiewicz, Adam (1798-1855). Dziady (ASPSON_009767)

  Documents about "Dziady" (14)

  Livres (14)

  Czytanie Dziadów w czterech częściach
  Kryptonim "Dziady"
  Nikt tylko Mickiewicz
  Dziady, historia, romantyzm
  Poemat profetyczny
  Wilno i Warszawa w "Dziadach" Mickiewicza
  Gest symbol i rytual polskiego teatru romantycznego
  Dziadów część III
  Cela Konrada
  Słowo i milczenie bohatera Polaków
  Słownictwo "Dziadów" Adama Mickiewicza w świetle analizy statystycznej
  Dzieje bohatera
  Dziady w inscenizacji Leona Schillera
  Formowanie "Dziadów" cze̜ści drugiej

  Authors linked with "Dziady" (15)

  See also (4)