Lituanien (langue)

Image from Gallica about Lituanien (langue)
Topic : Lituanien (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Lingua lituana (italien)
Lithuanien (langue)
Lituviskai (langue)

related to this theme (23 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (178 resources in data.bnf.fr)

Books (178)

Rinktiniai raštai
Lietuviai
Acta linguistica lithuanica 69
Le dictionnaire bilingue
Acta linguistica lithuanica 68
Acta linguistica lithuanica 67
Lietuvių kalbos morfologija II dalis
Acta linguistica lithuanica 66
Acta linguistica lithuanica 64-65
Le lituanien de poche
Acta linguistica lithuanica 62-63
Dvikalbiai žodynai Lietuvoje
Lietuvių kalbotyros klausimai 60
Baltu valodu atlants
Lexicon germanico-lithuanicum et lithuanico-germanicum I tomas
Seniausioji lietuvių literatūra Mindaugo epocha
Kalba ir žmonės
Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija
Lietuvių kalbotyros klausimai 61
Lietuvių kalbotyros klausimai 59
Lietuvių kalbos terminų žodynai
Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai
Lietuvių kalbotyros klausimai 58
Mažosios Lietuvos indėlis į lietuvių kulturą
Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas
Lietuvių kalbotyros klausimai 56
Česlovo Milošo žemė
Kristijono Donelaičio raštų leidimai
Lietuvių-vengrų kalbų žodynas
Guide de conversation français-lituanien
Grammatica della lingua lituana
Dictionnaire de poche lituanien-français & français-lituanien
Didysis lietuvių-prancūzų kalbų žodynas
Lietuvių kalbos žodyno taisymai
Lietuvių kalbotyros klausimai 54
Lietuvių kalbotyros klausimai 55
Lietuvių kalbos istorinė sintaksė
Sangrąžinių veiksmažodžių istorija
Studia z historii czasownika litewskiego
Le lituanien de poche
Lietuvių tautos kilmė
Dvasininkija ir lietuvybė
Pons Lietuviški-Prancūziški pokalbiai
Lietuvių kalbotyros klausimai 53
Lietuvių kalbotyros klausimai 52
Krikščionybės ištakos Lietuvoje
Raidžių draudimo metai
Rinktiniai straipsniai IV
Lietuvių kalbotyros klausimai 50
L' écriture lituanienne au carrefour de l'histoire
Lietuvių tautos - lietuvių kalbos likimas
Lietuvių vokiecų kalbų žodynas
Antonimų žodynas
Guide de conversation français-lituanien
Lietuvių kalbotyros klausimai 48
Lietuvių kalbotyra
Lietuvių kalbotyra
Lietuvių kalbos žinynas
Lietuvių kalbotyra
Lietuvių kalbotyros klausimai 49
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
The acquisition of Lithuanian noun morphology
Zanavykų šnektos žodynas
La langue Lituanienne
The Lithuanian language
Dvidešimt lietuvių kalbos žodyno tomų
Feuille de philologie comparée lituanienne et française tome 2
Existential sentences in English and in Lithuanian
Rinktiniai straipsniai I-III
Lietuvių kalbotyros klausimai 46
Lietuvių kalbotyros klausimai 47
365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai
Lietuvių kalbos akcentologija
Lietuvių terminologija
Sinonimų žodynas
Mes Baltai
Lietuvių kalbos žodynas XX
Akcentologija II
Naujas prancūzų -lietuvių ir lietuvių -prancūzų kalbų žodynas
Lietuvių-prancūzų, prancūzų-lietuvių maisto ruošimo ir lankytojų aptarnavimo terminų aiškinamasis žodynas
Frazeologijos žodynas
Wörterbuch der littauischen Sprache
Guide de conversation français-lituanien
Guide parlé français-lituanien
Einführung in die morphologische Konzeption der slavischen Akzentologie
Lietuvių kalbotyra
Lietuvių poteriai
Lietuvių kalbotyros klausimai 43
Lietuvių patarlės ir priežodžiai
Lietuvių kalbotyros klausimai 42
Vokiečių-lietuvių, lietuvių-vokiečių kalbų žodynas
Lietuvių kalbos prieveiksmiai
Lietuvių kalbotyros klausimai 41
Lietuvių kalbos enciklopedija
Lietuvių kalbos žodynas XIX
Lexique lituanien-français
Moksliniai straipsniai ir studijos
Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas II
Funkcinė lietuvių kalbos gramatika
Parlons lituanien
Lietuvių kalbotyros klausimai 40
Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas
Dabartinės lietuvių kalbos sintaksiniai sinonimai
Bendrinės kalbos kultūra
Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas
Petit vocabulaire français-lituanien
Lietuvių kalbos žodynas XVIII
Lietuvių kalbotyros klausimai 37
Lietuvių kalbotyros klausimai 38
Jono Jablonskio akcentologija
Kalbos margumymai
Lietuvių kalbos vedybų giminystės pavasinimai
Lingvistinis pasaulis poezijoje
Lituanistika XXI amžiaus išvakarėse
1759 metų "Ziwato" indeksas
Lietuvių kalbotyra
Lietuvių kalbos žodžių daryba
Lietuvių kalbotyros klausimai 36
Baltų religijos ir mitologijos šaltinai
Lietuvių kalbos žodynas XVII
Guide de conversation français-lituanien
Lietuvių kalbos istorija
Lietuviškų-prancūziškų pąsikąlbėjimų knygelė
The history of the Lithuanian language
Lietuvių kalbotyra
Vietą nusakome įvairiai
Lietuvių kalbotyros klausimai 33
Lietuvių kalbotyros klausimai 35
Lietuvių kalbos žodynas XVI
Baltų kalbų įvardžiai
Lietuvių kalbos istorija VII
Iš kur jie ?
Lietuvių kalbos istorija VI
Lietuvių kalbotyros klausimai 34
Terminologijos vagos 1
Lietuvių kalbotyros klausimai 30
Lietuvių kalbos tarmės
Lietuvių kalbos atlasas III
Lietuvių kalbotyros klausimai 29
Lietuviu̜-anglu̜ kalbu̜ žodynas
Lietuvių kalbos leksika
The prosodic structure of Lithuanian
Lietuvių kalbotyros klausimai 28
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
Lietuvių kalbotyra
A Lithuanian historical syntax
Lietuvių kalbotyros klausimai 26
Lietuvių kalbos žodynas XIV
Lietuvių kalbotyros klausimai 25
Įvairūs straipsniai
Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai X
Lietuvių kalbos žodynas XIII
Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1940-1980 m.
Lietuvių kalbos žodynas XII
Bendrinė kalba
Lietuvių kalbos žodynas XI
Lietuvių kalbos žodynas X
Lietuvių kalbos žodynas IX
Dabartinés lietuvių kalbos žodynas
Introduction to modern Lithuanian
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
Lietuvių tautosakos stilius ir žanrai
Lietuvių kalbos žodynas VIII
Lietuvininkai
Lietuvių kalbos žodynas II
Lietuviu-estų kalbų z̆odynas
Lietuvių kalbos žodynas I
Lietuvių kalbos žodynas VII
Lietuvių-prancūzų kalbų žodynas
Lietuvių kalbos žodynas VI
Lietuvių kalbos žodynas V
Kalba ir senovė
Rinktiniai raštai
Lietuvių kalbos žodynas IV
Literatūra ir kalba
Lietuvių kalbos žodynas III
Le parler de Buividze
Vocabularium litthuanico-germanicum et germanico-litthuanicum

Authors linked with this theme (95 resources in data.bnf.fr)

Auteur ou responsable intellectuel (autre) (2)

Auteur du texte (87)

See also