Pomérélie (Pologne)

Topic : Pomérélie (Pologne)
Source file : RAMEAU
Field : Géographie de l'Europe
Variant subject headings : Corridor polonais (1919-1939)
Petite Poméranie (Pologne)
Poméranie de Gdańsk (Pologne)
Poméranie orientale (Pologne)
Poméranie polonaise (1919-1939)
Pomerellen (Pologne) (allemand)
Pommerellen (Pologne) (allemand)
Pomorskie (Pologne. - voïvodie) (polonais)
Pomorze Gdańskie (Pologne) (polonais)
Pomorze Wschodnie (Pologne) (polonais)

related to this theme (3)

Documents on this topic (49)

Livres (49)

Ziemia gdańska w okresie panowania zakonu krzyżackiego
Pomorze 1920
Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej XIX i XX w.
The Dąbki site in Pomerania and the Neolithisation of the North European Lowlands (c. 5000-3000 cal BC)
Stan wojenny na Pomorzu Nadwiślańskim, 1981-1983
Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich w polszczyźnie
Warenumschlag am Frischen Haff
Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939
Entlang der Weichsel und der Memel
Muzea pomorskie - twórcy, zbiory i funkcje kulturowe
Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim
Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920
Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim
Kunstgeschichte und Denkmalpflege
Uniwersalne wartości i konkretne zagrożenia
Miasta Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w okresie I wojny światowej oraz w międzywojennym dwudziestoleciu
Polska między Niemcami a Rosją
Staatsarchiv Danzig
Systemy wartości na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1870-1939 oraz 1945-1980
Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym
Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku
Ziemie nad dolną Wierzycą od XIII do początku XV wieku
Obraz Żyda i narodu żydowskiego na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939
Obraz bolszewizmu i Rosji sowieckiej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1917-1939
Drewniana architektura sakralna na Pomorzu gdańskim w XVIII-XX wieku
Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku
Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie mie̜dzywojennym
Pomorskie wojaże Chopina
Mezolit Pomorza
Pomniki sztuki w Polsce 2. - 1
Filomaci pomorscy
Partie polityczne w województwie pomorskim
Tabliczki woskowe w kancelariach miast Pomorza Nadwiślańskiego
Bibliografia Pomorza Gdańskiego
Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim
Die Verschleppung der Deutschen aus Posen und Pommerellen
Kolonizatorzy i hakatyści
Pommerellen Westpreussen 1919-1939
Historia 54
Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii
Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1975
Życie polityczne Pomorza w latach 1920-1939
Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem -in-
Społeczeństwo Wielkopolski i Pomorza nadwiślańskiego w latach 1871-1914
Poland's access to the sea
La Poméranie polonaise...
L'accès de la Pologne à la mer
Poland, Germany and the Corridor
La Pologne, l'Allemagne et le "Corridor"

Authors linked with this theme (51)

Collaborateur (1)

Traducteur (1)

See also (7)