Écrivains de langue galicienne

Topic : Écrivains de langue galicienne
Source file : RAMEAU
Field : Catégories de personnes
Littératures
Variant subject headings : Écrivains galiciens

related to this theme (5)

Documents on this topic (8)

Livres (8)

Eliseo Pulpeiro
Os escritores galegos e iberomérica
Sesenta anos despois
Diccionario de escritores en lingua galega
Actas do segundo congreso de estudios galegos, Brown University, novembro 10,12-1988
Diccionario de escritores en lingua galega
A Xeración "Nós"
Escritos e autores na Galicia da Ilustración

Authors linked with this theme (8)

See also (2)