Coresi (1510?-1581)

Image not available yet
Country : Roumanie
Language : roumain; moldave
Birth : 1510
Death : Braşov, Roumanie, 1581
Note :
Diacre et typographe. - Traducteur. - A eu une contribution essentielle dans l'introduction de la langue roumaine dans l'office religieux orthodoxe et la formation de la langue roumaine littéraire.
ISNI : ISNI 0000 0000 6645 4786

Activities of Coresi (1510?-1581) (8 resources in data.bnf.fr)

Textual works (7)

Liturghierul lui Coresi
Psaltirea
Psaltirea Scheiană (1482) (mss. 449 B. A. R.) publicată de prof. I. Bianu,... Tomul I. Textul in facsimile Şi transcriere cu variantele din Coresi (1577)... with Coresi (1510?-1581) as Autre
Tetravanghelul diaconuluĭ Coresi, reimprimat dupĕ ediţia primă din 1560-61 de Arhiereul Dr Gerasim Timuş Piteşténu... cu o prefaţă de Constantin Ebicénu,...
Psaltirea publicatǎ românesce la 1577 de diaconulǔ Coresi, reprodusǎ cu unǔ studiǔ bibliograficǔ s̭i unǔ glosarǔ comparativǔ de B. Petriceicu-Hasdeǔ. Editiunea Academiěi române. Tumulu I, textulǔ
Psaltirea publicată românesce la 1577 de diaconulŭ Coresi, reprodusă cu unŭ studiŭ bibliograficŭ şi unŭ glosarŭ comparativŭ de B. Petriceicu -Hasdeŭ. Editiunea Academieĭ române. Tumulu I, textulŭ
Psaltirea... (Psautier roumain...) with Coresi (1510?-1581) as Editor

Mixed works (1)

Coresi, "Psaltirea slavo-română" (1577)

Documents about Coresi (1510?-1581) (2 resources in data.bnf.fr)

Books (2)

Coresi, "Psaltirea slavo-română" (1577)
Liturghierul lui Coresi

See also