Pan Tadeusz Adam Mickiewicz (1798-1855)

  Image from Gallica about Pan Tadeusz
  Language : polonais
  Date : 1834
  Note :
  Poème comportant 10 000 vers
  Field : Littératures
  Variant of the title : Messire Thadée (français)

  About the content (3)

  Table of content (2)

  Paris : impr. de E. Plon , 1876-1877
  Paris : impr. de E. Plon , 1876-1877

  Editions of "Pan Tadeusz" (32)

  Livres (32)

  Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz ou La dernière expédition judiciaire en Lithouanie
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z roku 1811 i 1812, we 12-stu ksie̡gach wierszem. Wydanie V zmienione. Opracował Stanisław Pigoń
  Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z roku 1811 i 1812 w 12-tu ksie̡gach wierszem. Wydanie 4-te zmienione opracował Stanisław Pigoń
  Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z r. 1811-1812 z ilustracjami M. E. Andriollego
  Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu ksie̡gach wierszem. Wydanie 3-cie zmienione. Opracował Stanisław Pigoń
  Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu ksie̡gach wierszem. [Portret według sztychu Antoniego Oleszczyńskiego. Tekst na podstawie wydania narodowego, 1949]
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz, podobizna rękopisów. [Introduction de Tadeusz Mikulski.]
  Pan Tadeusz, podobizna rękopisów. [Introduction de Tadeusz Mikulski.]
  Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z roku 1811-1812. Słowo wstępne Mieczysława Jastruna
  Pan Tadeusz na podstawie 1-go wydania
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz, opracował Konrad Górski
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz, wydanie Jósefa Kallenbacha i Jana Losia
  Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie... zastosowali... Jan Bystrzycki i Michal Janik
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz, or the Last foray in Lithuania, a story of life among Polish gentlefolk in the years 1811 and 1812 in twelve books, by Adam Mickiewicz, translated from the Polish by George Rapall Noyes
  Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z r. 1811 i 1812 we 12 księgach, wierszem. Wydanie nowe
  Thadée Soplitza, ou la Lithuanie en 1812, poème d'Adam Mickiewicz, traduit en vers français par V. Gasztowtt
  Monsieur Thadée "De Sopliça" ou Le dernier procès en Lithuanie "sui generis"
  Pan Tadeusz czyli, Ostatni zajazd na Litwie, historja szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem, przez Adama Mickiewicza. Tom I [-II.] Wydanie Alexandra Jelowickiego...
  Pan Tadeusz, wydanie Jósefa Kallenbacha i Jana Łosia

  Documents about "Pan Tadeusz" (15)

  Livres (15)

  Nieznany autograf Adama Mickiewicza
  Pan Tadeusz
  O neurotycznym cenzorze, przebiegłym wydawcy i manipulowanym czytelniku, czyli "Pan Tadeusz" w Warszawie w okresie zaborów
  Przekład a kultura
  Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz i jego dziedzictwo
  Poeta wśród prawników
  Pan Tadeusz Adama Mickiewicza
  Konterfekty z "Pana Tadusza"
  " Hajże na Soplice̜ !"
  Nieznany autograf karty "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza
  Pan Tadeusz czyli Jeszcze Polska nie zgine̜ła
  Pan Tadeusz
  O formie prawdziwej "Pana Tadeusza"
  Adam Mickiewicz et le centenaire de "Pan Tadeusz"

  Authors linked with "Pan Tadeusz" (19)

  See also (2)