Ośrodek badań nad literaturą religijną. Lublin, Pologne

Country : Pologne
Language : polonais
Creation : 1952
Note :
En 1952: Komisja badań nad literaturą katolicką KUL, en 1974 : Zakład badań nad literaturą religijną, à partir de 2010 "Ośrodek badań nad literaturą religijną" ; fait partie de : Katolicki uniwersytet lubelski Jana Pawła II, Wydział nauk humanistycznych
Variants of the name : Katolicki uniwersytet lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk humanistycznych. Ośrodek badań nad literaturą religijną
Katolicki uniwersytet lubelski. Lublin, Pologne. Komisja badań nad literaturą̡ katolicką
Komisja badań nad literaturą katolicką KUL. Lublin, Pologne
Zakład badań nad literaturą religijną. Lublin, Pologne

Activities of Ośrodek badań nad literaturą religijną. Lublin, Pologne (24)

Éditeur scientifique (22)

Religia a literatura
Od Brzozowskiego do Kołakowskiego
Religia a literatura
Religia a literatura
Religia a literatura
Studia o Stanisławie Vincenzie
Je̜zyk a chrześcijaństwo
Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny
Vox humana, Biblia w liryce Tadeusza Nowaka
Pieśni czasu śmierci
Poezja wymiaru sanctum
Religia a literatura
Maciej Kazimierz Sarbiewski
Seria z witrażem
Dramat i teatr sakralny
Biblia a literatura
Religijne tradycje literatury polskiej
Łuk przymierza
Religia a literatura
Religia a literatura
Religia a literatura
Katolicki uniwersytet lubelski, Zakład badań nad literatura̜ religijna̜

Auteur du texte (2)

Biblioteka utworów religijnych
Religia a literatura

See also (3)