Ukulélé, Musique d'

Image from Gallica about Ukulélé, Musique d'
Topic : Ukulélé, Musique d'
Source file : RAMEAU
Field : Musique
Variant subject headings : Musique d'ukulélé
Musique pour ukulélé

related to this theme (1)

Related Terms (1)

Documents on this topic (20)

Livres (1)

Ukulele heroes

Enregistrements (19)

Himene tarava
Papio (Tahiti)
Ei roto i te ao ati (Tahiti)
A hua iti (Tahiti)
Tera poti'i te fare teitei (Tahiti)
[Manu-é]
[Papio (Le manège)]
Parari-Pararo'a [i.e. Parari-Parara'a]
Maururu Patau [i.e. Mauruuru a vau]
Tau Tiare Iti [(Ma petite fleur)]
Oraré oraré
Aué, aué
[Haere ra'a roa ('ute)]
[Pa'o'a Otare]
Ute-Upa Upa
Manu e tokerau
Haereraaroa (ute) [i.e. Haere ra'a roa ('ute)]
Hare roa roa (ute) [i.e. Haere ra'a roa ('ute)]
Parari-parara ! a

Authors linked with this theme (2)

Éditeur scientifique (1)

Auteur du texte (1)

See also (2)