Ioan Bianu (1856-1935)

Country : Roumanie
Language : roumain; moldave
Gender : masculin
Birth : Făget (Roumanie), 08-09-1856
Death : 13-02-1935
Note :
Bibliographe et archiviste. - A étudié à Milan et à Paris. - A été professeur de philologie à l'Université de Bucarest. - Directeur de la Bibliothèque de l'Académie roumaine (1884-1935). - Président de l'Académie roumaine (1929-1932)
ISNI : ISNI 0000 0001 2125 995X

Activities of Ioan Bianu (1856-1935) (27)

Auteur du texte (17)

Bibliografia românéscă veche Tom. IV
Bibliografia românească veche Tomul III
Bibliografia românească veche
Arhivele statului. Scoală de arhivistica. Album de paleografie românească
Tudor Vladimirescu, pagini de revoltă, prezentate de Emil Vîrtosu [Textul după N. Iorga, C. D. Aricescu, Dr. P. Samarian, Emil Vîrtosu s̡i I. Bianu.]
Album de paleografie romaneasiǎ (Soriere Chiliricǎ)
Biblioteca Academiei române. Documente românes̡ti reproduse după originale sau după fotografii sub supravegherea... Ioan Bianu
Despre introducere limbii românes̡ti in biserica Românilor
Bibliografia românéscă veche 1508-1830, de Ioan Bianu,... şi Nerva Hodoş,... Editiunea Academiei Române
Bibliografia romānescā veche, 1508-1830, de Ioan Bianu,... şi Nerva Hodoş,...
Bibliotheca Academieĭ romāne. Catalogul manuscriptelor Romānesci intocmit de Ioan Bianu,...
Despre cultura s̡i literatura românéscă in secolul al XIXlea, cuvîntare rostită... de Ioan Bianu,...
Psaltirea Scheiană (1482), mss. 449 B. A. R., publicată de Prof. I. Bianu,... Tomul I : Textul in facsimile s̡i transcriere, cu variantele din Coresi (1577). Edit̡iunea Academiei Române
Insemnărí istorice s̡i literare adunate din bibliotecĭ s̡i archive Galit̡iene in vara anuluĭ 1885, relat̡iune presentată... de Prof. I. Bianu,...
Răspuns. - [1]
Răspuns. - [1]
Răspuns. - [1]

Éditeur scientifique (5)

Texte de limbă din secolul XVI...
Texte macedo-române
Psaltirea Scheiană (1482) (mss. 449 B. A. R.) publicată de prof. I. Bianu,... Tomul I. Textul in facsimile Şi transcriere cu variantele din Coresi (1577)...
Psaltirea în versurĭ publicată de pe manuscrisul original s̡i de pe edit̡iunea dela 1673
Predice făcute pe la praznice marĭ de Antim Ivirénul, mitropolitul Ungrovlachieĭ, 1709-1716. Publicate după manuscrisul dela 1781... de prof. I. Bianu,... Cu notit̡e biografice despre mitropolitul Ungrovlachieĭ Antim Ivirénul de P. S. S. Episcopul Melchisedec

Rédacteur (3)

Catalogul manuscriptelor româneşti 3
Catalogul manuscriptelor româneşti 1
Catalogul manuscriptelor româneşti 2

Préfacier (1)

Academia română. Publicaţiunile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste). Descriere bibliografică de Nerva Hodoş şi Al. Sadi Ionescu,... Cu o introducere de Ioan Bianu,...

Autre (1)

Album de paleografie româneascã (scierea chirilică)

See also (5)