Vietnam. Trung tâm tư vâń chuyên̉ giao công nghệ và đâù tư

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Variants of the name : CONCETTI
Consultancy centre for technology transfer and investment. Vietnam
Trung tâm tư vâń chuyên̉ giao công nghệ và đâù tư. Vietnam
Vietnam. Consultancy centre for technology transfer and investment

Activities of Vietnam. Trung tâm tư vâń chuyên̉ giao công nghệ và đâù tư (1)

Éditeur scientifique (1)

Các văn bản pháp lý vê ̀ chuyên̉ giao công nghệ

See also (2)