Littérature arménienne

Image from Gallica about Littérature arménienne
Topic : Littérature arménienne
Source file : RAMEAU
Field : Littératures
Variant subject headings : Letteratura armena (italien)

related to this theme (17)

Documents on this topic (416)

Livres (416)

"Tarihin durduğu o an"
Literaturnoe zarubežʹe Vypusk 7-8
Tarm
Hamapatker arewmtahay grakanowt̕ean
Eġeṙnazoh groġner
Hayoc̕ eġeṙni k̕restomatia
Mourning philology
Arewmtahay grakanowt'iwn
Žamanakneri miǰev
Vahan Teryan
Gowrgen Mahari
Remnants
Bayroni "Haykakan" namakanin
K̕nnadatakan...
Avetis Aharonyani geġarvestakan arjakë
Hakob Paronyani kensaimastasirowt̕yownë
Bayronë ew hay irakanowt̕yownë
Tek̕st ew meknowt̕yown
Erkeri žoġovaçow hator Ē.
Anverǰakēt zroyc̕՝ mer grakanowt̕ean eraxtawornerown het
Erkeri žoġovaçow hator Z
The Armenian Genocide in literature
Hovhannes T̕owmanyani kyank̕i ow steġçagorçowt̕yan patmowt̕yownë (1900-1912 t̕t̕.)
Verçanowmner
Girk̕erow k̕ovn i ver...
Kostan Zaryan
Banasirakan ew hraparakaxosakan erker, namakner
Hovhannes T̕owmanyan ew išxanowhi Mariam
Hovhannes T̕owmanyani kyank̕i ew steġçagorçowt̕yan taregrowt̕yown
Hay grakanowt̕yown
Historical dictionary of Armenia
Moṙac̕vaç ēǰer
A history of Armenian women's writing
Hodvaçner ew owsowmnasirowt̕yownner
T̕owmanyanë žamanakakic̕neri howšerowm
T̕ēk̕ēean Vahan՝ Astowaçaxoyzë
Sibirakan
Šaržowm depi havasarakšṙowt̕yown
Grakan-banasirakan owsowmnasirowt̕iwnner
Le roman de la catastrophe
Patižner
Lewon Šant̕i erkerë hator Ë
Vilyam Saroyan
Literaturnoe zarubežʹe Vypusk 5
Tajkahayk
Hovhannes T̕owmanyan
Angġin ktowc̕in tak
Avetis Aharonyan
Deviation
Hay mamowli ēǰerowm (1957-2005)
Literaturnoe zarubežʹe Vypusk 4
Catalogue of all works known to exist in the Armenian language
Hay dasakan noravēp
600 + t̕estayin aṙaǰadrank̕ hay grakanowt̕yownic̕ ew oč̣abanowt̕yownic̕
Sp̕yowṙk̕ahay dasakan patmvaçk̕
Le deuil de la philologie
Fragments d'Arménie
Armenian literature
Anxonǰ mitk̕er
Armenian literature
Heṙownerow mtermowt̕eamb
Amēnown tarec̕oyc̕ë
Bir adalet feryadı
La révolution nationale
Grigor Zōhrapë žamanakakic̕neri yowšerowm ew vkayowt̕iwnnerowm
Ant̕eġvaç nšxarner
Armenian literature
Moṙac̕vaç ēǰer
Innsownakannerë
Mikayel Giurjian
Moṙac̕vaç ēǰer
Armenian and Iranian studies
Namakani
Grakanowt̕ean derë Hayoc̕ azgayin azatagrakan payk̕arowm
Ṙowben Sewakë ew mer žamanakë
Yaweržōrēn sireli "Merin Polisë"
A history of Armenian women's writing
Historical dictionary of Armenia
Herk ew berk̕
Kam
Hay grakanowtyownë ev kristoneowtyownë
Amboġǰakan gragētë
Akōs
Cinquante ans de littérature arménienne en France
Taredarjner
Dasakanner ew žamanakakic̕ner
Herk ow berk̕
Que cet hiver est rude
A Reference Guide to Modern Armenian Literature, 1500-1920
Hakob Karapenc'
Yakob Ōšakani matenagitowt̕iwn
Zowgakšiṙ arewelahay ew arewmtahay grakanowt̕eanc̕
Arewelahay dēmk̕er
Leopardi e l'armeno
Kostan Zareani šowrǰ
Sp̕yowṙk̕ahay grakanowt̕yan patmowt̕yan owrvagçer (1946-1985)
Čarencë ev patmowtyownë
Ervand Ōtyan
Menk̕ ew mer žamanakë
Armenian perspectives
Banasirakan oronowmner
Ṙopēr Hattēč̣ean
Hay Knarergowner
Kensamatenagitowtyown
Yowšamatean jònowaç banasteġç gragēt, Lewon Zawēn Siwrmēleani yišatakin
A history of Armenian literature
K'nnadatowt'yown ev Hraparakaxosowt'iwn (1913-1922)
Antip ēĵer
Hovhannes T'owmanyan
Portraits and profiles
Ervand Ōtyani Hišatakin
Ardi hay grakanowtyan patmowtyown
Amboġǰakan erker
Ardi hay arjaki zargac'man mitowmnerë
Hovhannes Tʹowmanyani hasarakakan gorçowneowtʹyownë
Grakan Verlowçakan Ēǰer
Erkow ašxarh
La tempête rouge
Hay nor grakanowtʹyan žamanakagrowtʹyown (1865-1875)
Howš-Dimankarner
Aknarkner hay ergiçakan grakanowt'yan patmowt'yan
Levon Šant'
Nšmarner miws eresēn
K̕aǰ Nazari grakan hetagiçë
Varpetë
Spʹyowrkʹahay groġner
Raffin mankavarž
Hovik Senek̕erimi Avetik̕ Isahakyani geġarvestakan arjaki lezown ew oč̣ë
Hay heġap̕oxakan-demokratneri p̕ilisop̕ayakan hayac̕k̕nerë
Erkeri Žoġovaçow
Nork' 9
Sovetahay grakanowt̕yownë Vrastanowm
Hay grakanowt̕yownë patma-gorçaṙakan lowsabanowt̕yamb
Ararat handesi bnagrakan hratarakowt̕yownneri matenagitowt̕yown
Ëntir erker
Le Monastère
Oeuvres vives de la littérature arménienne
Č̣amp̕aner ew č̣amp̕ordner
Grakan geġarowestakan seweṙowmner
Brûsov i Armeniâ Kniga 1
Baṙi kec̕owt̕yan xorhowrdë
Erker
Hayoc̕ grakanowt̕yan erkow darë
Grakanowt̕ean ew groġnerow masin
Grakan demk̕er
Sp̕yowṙk̕ahay grakanowt̕yown
Haverži č̣amp̕ordë
Ṙopēr Hattēč̣ean
Vardges Petrosyan
Hačatur Abovân
Mik̕ayel Nalbandyan
Aršak Čopanyan
Dačkerēn - Texte
Patowmner Širazi kyank̕ic̕
Khatchadour Abovian et la renaissance littéraire en Arménie orientale
Haratch 60
Amboġĵakan erker
Grakan eloyt̕ner
Ṙowbēn Sevak ew Prcowelik' Owġeġner
Erkeri Žoġovaçow
Erker
Haykakan katakergowt̕iwn Hayastan ew hayë
La littérature arménienne ancienne de traduction
Vahan T̕ēk̕ēean
Erker
Hay grakanowtiwn
Hay grakan k̕nnadatowt̕ean k̕restomatia
Lewon Zawēn Siwrmēlean
Mayrinerow šowk̕in tak
Hovhannes T̕owmanyanë SSHM žoġovowrdneri ew ōtar lezownerov
Hay grakanowt̕yan miǰazgayin kaperë
Grakan steġçagorçowtʹyown
Hay nor grakanowtʹyan žamanakagrowtʹyown (1851-1865)
Aknarkner sp̕yowṙk̕ahay t̕atroni patmowt̕yan
Hamapatker arewmtahay grakanowt̕ean
Šahan Šahnowr
Kensagrowt̕iwn ew matenagrowt̕iwn Šahan Šahnowri
Vahan T̕ēk̕ēeanë žamanakakic̕nerow namaknerown mēǰ
P̕akowaç varagoyri aṙǰew
Mer keank̕ēn
Sp̕yowṙk̕ahay grakanowt̕yan patmowt̕yan owrvagçer (1920-1945)
T'oros Lewoni
Tesakan k̕nnadatakan p̕orjer
An anthology of western Armenian literature
Spʹyowrkʹi groġnerë sovetahay grakanowtʹyan masin
Dēmk̕er՝ oronc̕ het ekay dēm aṙ dēm
Hamapatker arewmtahay grakanowt̕ean
Hamapatker arewmtahay grakanowt̕ean
P̕avstos Bowzandi «Hayoc̕ patmowt̕yan» t̕emanerë hay nor grakanowt̕yan meǰ
Hrant Asatowr
Sero Xanzadyan
Gir ow girk'
Owiliëm Saroyean 70
Zroyc̕
Hamapatker arewmtahay grakanowt̕ean
Handipowmner Owileëm Saroyeani het
Erker
Sovetahay Grakanowtʹyan taregrowtʹyown
Vahan Čeraz ew ir ergn Hayastani
D. Demirč̣yani "Vardanank̕ë"
See more livres on this theme

Authors linked with this theme (308)

Auteur du texte (239)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

See also (7)