Chánh Săt́ Nguyêñ

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 18..
Death : 19..
Note :
Traducteur
Variants of the name : Nguyêñ Chánh Săt́
Nguyêñ Chánh Săt́
Bá Nghiêm
Tiểu Hồng Bào Hải Thoại
ISNI : ISNI 0000 0000 3872 1090

Activities of Chánh Săt́ Nguyêñ (77)

Auteur du texte (42)

Giang-hồ nũ ̛hiêp
Man-hoang kiếm hiệp
Tiểu-Hống-Bào Hải-Thoại (traduction en quôc ngũ ̛du roman chinois : La Petite Robe rouge de cour de Hai-Thoi), par Nguyễn-Chánh-Sắt. Fascicule 4
Tài-sanh-Duyên
Tam-Tụ ̛-Kinh, par Nguyễn-Chánh-Sắt,... édité par Dinh-Tháí-Són...
Việt-Nam Lê-thái-Tố
Trung-Quốc cõ̂ kim luợc̛ ký. Traduit en quốc-ngủ ̛, par Nguyễn-Chánh-Sắt... [2e édition]
Tiết Ðinh San chinh tây diễn nghĩa...
Nhạc-Phi diễn nghïa
Tài mạng tuơn̛g đố, tác giả Nguyễn-Chánh-Sắt,...
Lòng nguơi̛ nham hiếm... tác-giả Nguyễn-Chanh-Sắt tụ ̛Bá-Nghiêm,... [1re édition.]
Tái mạng tuơn̛g đố...
Gái trả thù cha... Nguyễn-Chánh-Sắt kít huật...
Ngû-Hô Binh Tây
Ngũ-Hổ Bình Tây. Traduit en quốc-ngũ du roman chinois : Cinq tigres guerriers. Pacification de l'Ouest, par Nguyễn-Chánh-Sắt. Édité par Dâng-Hũư-Công
Tiểu-Hống-Bào Hải-Thoại (traduction en quôc ngũ ̛du roman chinois : La Petite Robe rouge de cour de Hai-Thoi), par Nguyễn-Chánh-Sắt. Fascicule 4
Tho ̛Phan-Công (poème), par Nguyễn-Chán-Săt. 3e édition
Tú ̛Linh (3 thú toàn bõ̂n)... [1re édition]
Nhạc-Phi diển nghĩa... [3e édition.]
Ngũ-Hổ Bình Tây, traduit en quốc-ngũ ̛par Nguyễn-Chánh-Sắt
Tam-Tụ ̛-Kinh, par Nguyễn-Chánh-Sắt,... édité par Dinh-Tháí-Són...
Huâń tư ̉cách ngôn
Huấn tủ ̛cách ngôn. Cours de morale à l'usage des élèves et des familles annamites, par Nguyễn-Chánh-Sắt,... 3e édition
Phru-Tang-Lầu diễn nghĩa...
Tho ̛quan toàn-quyến Albert Sarraut... L'Arrivée de M. Albert Sarraut, gouverneur général de l'Indo-Chine. Poème annamite par Nguyễn-Chánh-Sắt... 1re édition...
Thơ quan toàn quyêǹ Albert Sarraut trùng nhậm Ðông Dương
Tú ̛Linh (3 thú toàn bõ̂n)... [1re édition]
Thơ giặc âu châu khuyên lính tùng chinh
Tho ̛Giặc Âu-Châu... [La Guerre européenne (poème). Encouragements aux soldats qui vont combattre.] Par Nguyễn-Chánh-Săt,...
Long-đố công án... Édité par Ðinh-thái-Son̛
Âm mưu khơỉ loạn
Âm muư Khỏi̛ loan... [Une tentative de rébellion. Le tribunal militaire juge Nguyễn-hũư-Tri et consorts pour attaque à main armée de la Prison centrale dans la nuit du 14 au 15 février 1916... Par Nguyễn-Cḥánh-Săt.]
Âm muư khõi̛ loạn...
Tú ̛Linh (3 thú toàn bõ̂n)... [1re édition]
Saigon phong cảnh vịnh
Saigon phong cảnh vịnh, par Nguyễn-Chánh-Sắt,...
Huấn phụ diễn ca (tho ̛dạy làm dâu) và có vấn A. B. C., par Nguyễn-Chánh-Sắt,...
Huâń phụ diêñ ca
Tân tam quốc chí. Traduit en quốc-ngũ ̛, par Nguyên-chánh-Sắt... Publié par Nguyen-Van-Lao...
1re édition @ Recueil Tiếu lâm, par Phụng-Hàng-Sang... avec la collaboration de Nguyễn-Chánh-Săt
Liên trai chi dị...
Thuyết Ðuơng diễn nghĩa...

Adaptateur (2)

Tam tự kinh
Tam tự kinh

Rédacteur (2)

Tư ́linh
Tư ́linh

Éditeur scientifique (1)

Tam tụ ̛kinh, "par" Nguyễn Chánh Sắt...

Collaborateur (1)

Recueil tiêú lâm

See also (3)