Ðô ̃ Mục Nguyêñ

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 18..
Death : 19..
Variants of the name : Nguyêñ Ðô ̃ Mục
Nguyêñ Ðô ̃ Mục
ISNI : ISNI 0000 0000 5489 6413

Activities of Ðô ̃ Mục Nguyêñ (33)

Auteur du texte (18)

Chinh-phụ ngâm khuc dan giải
Hồng nhan đa truân
Nguyễn-đõ̂-Mục, dịch-thuật. Chiếc bóng song the...
Song phuơn̛g kỳ duyên, của Nguyễn-đõ̂-Mục... [5e édition.]
Bình son̛ lãnh-yé̀n...
Nguyễn-đõ̂-Mục. Tiếu-thuyết. Thuyền tình bể ái
Chuyện giải-trí. Duơn̛g-Bá-Trạc, Nguyễn-Ðõ̂-Mục, Duơn̛g-Quảng-Hàm, Vū-Ðiuh-Long...
Tuc Tái-sinh-duyên (su ̛-tich Manh-lê-Quân), tièn biên Tome 1
Nguyễn-đõ̂-Mục, dịch thuật. Song phuợn̛g kŷ duyên
Tuc Tái-sinh-duyên (su ̛-tich Manh-lê-Quân), hâu-biên Tome 2
Tục Tái-Sinh-Duyên (Sụ ̛tích Mạnh-lệ-Quân), Nguyễn-đõ̂-Mục dịch-thuật. Tiền-Biên. Hậu-Biên. Tome I
Tục Tái-Sinh-Duyên (Sụ ̛-tich Manh-lệ-Quân), Nguyễn-đõ̂-Mục dịch-Thuật. Tiên-Biên. Hậu-Biên. Tome II
Tái-sinh-duyên (Sú-tich Manh-lê-Quân), tien-biên Tome 1
Tâi-sinh-duyên (Sú-tich Manh-lê-Quân), hâu-biên Tome 2
Nguyễn-đõ̂-Mục, dịch thuật. Song phuợn̛g kŷ duyên
Tiêủ học luân lý tập đọc
Âú học luân lý tập đọc
Âú học tập đọc

Rédacteur (1)

Quốc-sủ ̛diễn-ca...

See also (3)