Chansons turques

Topic : Chansons turques
Source file : RAMEAU
Field : Musique

related to this theme (5)

Documents on this topic (19)

Enregistrements (2)

[Sans titre]
Chanson d'Ionie

Livres (17)

Sözler Barış Manço
Divânnâme
Translation and popular music
Klasik Türk mûsikisi güftelerinde Osmanlıca kelime ve terkîbler
Kemani Sarkis Efendi Suciyan
Hacı Arif Bey
Mûsikîde bir silsile
Azeri, Kazanlı, Kırımlı Türkleri folklor ve musikisi
50 Türk müziği bestekârı
Arabeskin anlam dünyası
İslâmbol geleneğinde sivil merasimler ve doğumdan ölüme mûsıkî
Ottoman melodies Hebrew hymns
Mustafa Itrî Efendi
Mecmûa-i sâz ü söz
Türkten türküler
Türk mûsıkîsi'nde unutulmuş makamlar
Müntehabat

Authors linked with this theme (21)

See also (2)