İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1888-1977)

Country : Turquie
Language : turc
Gender : masculin
Birth : 23-08-1888
Death : 10-10-1977
Note :
Historien, spécialiste des institutions ottomanes
Variants of the name : Ismāʿīl Ḥiqqī Ǧārašlī (1888-1977) (arabe)
İsmail Hakkı
ISNI : ISNI 0000 0000 8146 0842

Activities of İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1888-1977) (19)

Auteur du texte (15)

Ašrāf Makkaẗ al-mukarramaẗ wa umarāʾuhā fī al-ʿahd al-ʿuṯmānī
Osmanlı devleti teşkilâtına medhal
Osmanlı devletinin ilmiye teşkilâtı
Osmanlı devletinin merkez ve bahriye teşkilâtı
Uzunçarşĭlĭ'dan "tuğra."
TopkapI sarayI müzesi OsmanlI sarayI arṣivi kataloğu
OsmanlI tarihi
OsmanlI tarihi
OsmanlI tarihi
Osmanlı tarihi... İsmail Hakkı Uzunçars̡ılı,...
OsmanlI tarihi
Midhat ve Rüs̡tü pas̡aların tevkiflerine dâir vesikalar. İsmail Hakkı Uzunçars̡ılı,...
Osmanlı devletinin saray tes̡kilâtı... İsmail Hakkı Uzunçars̡ılı,...
Osmanlı devleti tes̡kilâtindan kapukulu ocakları... İsmail Hakkı Uzunçars̡ılı,...
Mes̡hur Rumeli âyanlarından Tirsinikli İsmail, Yılık Oğlu Suleyman ağalar ve Alemdar Mustafa pas̡a... İsmail Hakkı Uzunçars̡ılı,...

Éditeur scientifique (2)

Osmanlı tarihi
Topkapı Sarayı müzesi Osmanlı saray arşivi kataloğu

Préfacier (2)

Rusçuk âyânı Mustafa pas̡an'ın hayatı ve kahramanlıkları...
Tahmas Kulu han'ın tevarihi

See also (4)