Dương Lịch Bùi (1757-1828)

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Birth : 1757
Death : 1828
Note :
Lettré vietnamien
Variants of the name : Bùi Dương Lịch
Bùi Dương Lịch
Tôǹ Thành
Tôǹ Trai
Thạch Phủ
ISNI : ISNI 0000 0000 2797 8392

Activities of Dương Lịch Bùi (1757-1828) (1)

Auteur du texte (1)

Nghệ An ký

See also (4)