Willem Barents (1550?-1597)

Image from Gallica about Willem Barents (1550?-1597)
Country : Pays-Bas
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : Amsterdam (Hollande), 1550
Death : 1597
Note :
Navigateur et explorateur
Field : Géographie
Variants of the name : Willem Barentszoon (1550-1597)
Bernardus (1550-1597)
Bernardi (1550-1597)
Willem Barentsz (1550?-1597)
ISNI : ISNI 0000 0000 9807 2707

Activities of Willem Barents (1550?-1597) (15)

Auteur du texte (11)

Caertboeck vande Midlandtsche Zee
Le Nouveau miroir des voiages marins de la navigation de la mer occidentale et orientale, contenant toutes les costes de la France, de l'Espaigne, des isles canariennes, et de la principale partie d'Angleterre, Irlande, Escosse, Moscovie, Finlande, Norovegue et de toute la mer mediterranée d'Estlande... les costes de Jutlande, de Frize, d'Hollande, de Zelande, .. pour la quatrième fois augmenté des cartes et descriptions
Hydrographica tabula, in qua Siciliae, Maltae confiniumque insularum, necnon et partis Calabriae, meridionalis Sardiniae, et Tunetani regni orae maritimae unacum suis portubus, insulis, promontoriis et breviis accurate describuntur, quarum etiam portus praecipui topographice summa diligentia designantur, a Guilielmo Barentsono-Beschryvinge der Seecusten van Sicilien ende van Malta, midschaders aller eylanden daer ontrent, ende een deel van Calabria de Suythoeck van Sardinia ende een deel van Africa met alle havenen, bayen, hoecken ende plaetsen daermen reede magh. Ende noch de principale havenen hier boven int groote ghestelt so syin in haer wesen ghedaen syn. Alles seer neerstich
Tabula hydrographica, in qua Hispaniae orae maritimae, a civitate Setubal usque ad promontorium S. Vincentii, et hinc ad fretum Gaditanum, notantur, a quo usque ad promontorium Bojador dictum, insularum item Canariarum orae maritimae, portus, etiam promontoria, brevia et syrtes, accurate summaque diligentia describuntur
Hydrographica descriptio, in qua Hispaniae orae maritimae a Capite. S. Martini usq. ad Caput Dragonis, item et insulazum Yvicae. Majorcae et Minorcae, accurate designantur, earumque etiam promontoria... necnon et loca, in quibus tuto anchoras figere liceat, suis quae que signis notantur, a peritissimo nauctero Guilelmo Barentsono. Beschryvinge vande Zeecusten van Spaengen van Cabo S. Martin tot Cabo Dragonis, ende ooc vande Eylanden van Yvica, Majorca, ande Minorca, met alle hare Capen... ende ooc de plaetsen daermen reede maken maghonderscheydelick afghebildet
Italiae orae maritimae a portir Herculis dicto, usque ad C. delle Melle, una cum promontorüs, portubus et insulis adjacentibus, inquibus profunda, vada et brevia accurate désignantuv. -Italiaensche Zeecusten beginnende van t'port Herculis tot C. delle Melle toe, t'samen met alle haere capen, havenen, eylanden daer ontrent, sanden, ende andere ondiepten, seer neerstelick afgeteekêt
Hydrographica descriptio maris Mediterranin qua orae maritimae Hispa niae a Tharidemo usque ad Artemsium promontorium, Ebusus item insula, et Barbariae orae a promont., quad dicitr Cap-de Hone, Juliam Caesaream usque, necnon et portus, promontoria, ins. adja centes, vada, brevia et syztes axuratissime describuntuv. - Beschryvinge van den Zetcuston van Spaengen, beginnende van Ca bo dagata tot de C. Martin, midschaders het eyland Yvisa ende ooc de Barbarische custen van Caep de Hone tot de stad van Alger, met alle havenen, reeden, bayen, ondsepten, clippen, sanden, ende anderdrooghten seer neerstigh
Hydrographica descriptio, in qua Hispaniae orae maritime a capite S. Martini usq. ad caput Dragonis, item et insularum Yvicae, Majorcae et Minorcae accurate designantur... a peritissimo nauclero
Hydrographica descriptio, in qua orae maritimae Italiae... / Beschrivinge der Zeecusten van Italien...
Hydrographica descriptio in qua orae maritimae regionis Provinciae, a cäpite Dragonis usque ad C[aput] delle Melle, una cum portubus, fluviis, promontoriis, adjacentibus insulis, breviis et vadis ; locis item in quibus tuto anchoras figere liceat, summa cura et diligentia notantur a guilielmo Barentsono. - Beschryringe vande Sercuston van Provincien, beginnende van cabo Dragonis tot C. delle Melle, met alle havenen, rijvieren, hoofden, cylanden daerontrent, ondiepten ende clyppen ende ooc deplaetsen daermen reede maken magh : seer neerstich Beschreven
Hydrographica descriptio maris Mediterranei a freto Gaditano usque ad C. dictum de Gates : in qua orae maritimae Hispaniae et Barbariae, portus item et promontoria, insulae, vada, Brevia, necnon loca in quibus tuto anchoras figere liceat, evidenter et summa diligentia designantur, a peritissimo nauclero Guilielmo Barensono. - Beschrivinge der Zeecusten, beginnende van Calis af door de straet tot iden Cabo de Gates, met alla de reeden ende gayen die tuschen beyden gelegen synende op wat plaetsen datmen magls reede mahen. Oock de barbaris... che custen tot voor by Cabo de Treforce neerstich beschreven

Cartographe (4)

Thalassographica Tabula totius maris mediterranei, necnon Oceani Atlantici, Hispanici, Gallici et Britanici, in quae omnes Europae, Asiae et Africae orae maritimae quae haec maria sunt sitae. Portus item, Sinus Promontoria, Insulae, Profundae, Vade, Brevia et Syrtes fidelitar describuntur. Quae omnia magna diligentia ac labore sub veros Latitudinis gradus et justam Poli elevationem juxta norman directorii nautici communis, idque sine ulla mutilatione
Talassographica tabula totius Maris
Hydrographica descriptio maris Mediterran. in qua ore maritimae Hispaniae a Charidemo, usq. ad Artemisium promontorium, Ebusus item insula & Barbariae orae a promont. Iulia Caesaream usq. necnon & portus, promontoria, ins. adjacentes, vada, brevia & Syrtes accuratissime describuntur
Deliniatio cartae trium navigationum

Documents about Willem Barents (1550?-1597) (6)

Livres (6)

Prisonniers des glaces, 1594-1597
Le chapeau de Barentsz
Prisonniers des glaces
76 ° latitude Nord
Behouden uit het behouden huys
Prisonniers des glaces

See also (4)