Christian Molbech (1783-1857)

Country : Danemark
Language : danois
Gender : masculin
Birth : 08-10-1783
Death : 23-06-1857
Note :
Historien et linguiste
Field : Langues
Histoire
ISNI : ISNI 0000 0000 8076 1096

Activities of Christian Molbech (1783-1857) (35 resources in data.bnf.fr)

Textual works (35)

Kamma Rahbeks brevveksling med Chr. Molbech
Dansk ordbog, indeholdende det danske sprogs stammeord tilligemed afledele og sammensatte ord, efter den nuvSigmarende sprogbrug forklarede i deres forskiellige betydninger og ved talemaader og exempler oplyste, af Christian Molbech,... Med en kort oversigt af det danske sprogs historie
Egenhaendige breve, befalinger og statsskrivelser til Rigsraadet... with Christian Molbech (1783-1857) as Editor
Historisk-biographiske samlinger og bidrag til den danske sprog- og literaturhistorie i Sigmaldre og nyere tid... udgivne... af C. Molbech...
Le Duché de Slesvig dans ses rapports historiques avec le Danemark et le Holstein, esquisse historique, par C. Molbech,... Traduction du danois
Lund, Upsala und Stockholm im Sommer 1842, etliche Blätter aus einem Tagebuche, mit einer Zugabe über die skandinavische Einheit von C. Molbech. Aus dem Dänischen übersetzt von Ludwig Clarus
Danmarks historie under de oldenborgske unionskonger, af C. Molbech. I : Indledning ; Kong Christian den Første
Historiske aarbøger, til oplysning of veiledning i Nordens, sSigmardeles Danmarks, historie, udgivne ved den Danske historiske forening af C. Molbech. 1ste deel
Dansk lSigmasebog i prosa, til brug ved sprogunderviisning i modersmaalet... af Christian Molbech. 5de oplag
Det kongelige Danske videnskabernes selskabs historie i dets forste aarhundrede, 1742-1842, udarbeidet efter kilderne af C. Molbech
ForelSigmasninger ved Kiøbenhavns Universitet over historiens philosophie, af C. Molbech
Glossarium der friesischen Sprache... zusammengetragen von N. Outzen,... herausgegeben von L. Engelstoft und C. Molbech,... with Christian Molbech (1783-1857) as Editor
Om Selskabet for trykkefrihedens rette brug og dets virksomhed i de to første af dets tilvaerelse, af C. Molbech
Tre danske riimvaerker fra a. 1496 : om Jomfru Mariae rosenkrands ; om skabelsen ; og om det menneskelige levnet... with Christian Molbech (1783-1857) as Editor
Dansk ordbog, indeholdende det danske sprogs stammeord tilligemed afledele og sammensatte ord, efter den nuvSigmarende sprogbrug forklarede i deres forskiellige betydninger og ved talemaader og exempler oplyste, af Christian Molbech,... Med en kort oversigt af det danske sprogs historie
Ueber Bibliothekswissenschaft oder Einrichtung und Verwaltung öffentlicher Bibliotheken, von Christian Molbech,... Nach der zweiten Ausgabe des dänischen Originals übersetzt von H. Ratjen,...
ForelSigmasninger over den nyere danske poesie, sSigmardeles efter digterne Evalds, Baggesens og Oehlenschlägers vSigmarker, af Christian Molbech,...
Fortegnelse over de paa pergament trykkede bøger i det store kongelige Bibliothek, tilligemed nogle bidrag til Bibliothekets nyeste historie af C. Molbech,...
Den aeldste danske Bibel-oversaettelse eller det Gamle Testamentes otte første bøger fordanskede efter Vulgata... with Christian Molbech (1783-1857) as Editor
Den oeldste danske Bibel Oversoettelse... [la plus ancienne traduction danoise de la Bible... publié par Christian Molbech... with Christian Molbech (1783-1857) as Editor
Nordisk tidsskrift for historie, literatur og konst... with Christian Molbech (1783-1857) as Editor
Henrik Harpestrengs danske Laegebog fra det trettende Aarhundrede første Gang Udgivet... af Christian Molbech,... with Christian Molbech (1783-1857) as Editor
Om den ny-svenske skrivemaade i dansk skrift, og urigtigheden af de for sammes antagelse givne historiske grunde, af Ch. Molbech,...
Den danske riimkronike with Christian Molbech (1783-1857) as Editor
Indledning til forelSigmasninger over det danske sprogs og dend anske national-litteraturs historie... af Christian Molbech,...
Fortale. - [1]
Reise giennem en deel af Tydskland, Frankrige, England og Italien i aarene 1819 og 1820, af Christian Molbech...
Kong Erik plogpennings historie, en Prøve paa den danske Histories fortSigmalling, af Christian Molbech
Peter Foersom om Samlinger af danske landskabsord... udgivet med en Forerindring af C. Molbech with Christian Molbech (1783-1857) as Editor
Breve fra Sverrige i aaret 1812, af Christian Molbech,...
Athene, et maanedskrift... with Christian Molbech (1783-1857) as Editor
Historie om ditmarskerkrigen aar femten hundrede og Ditmarskens erobring under Kong Frederik den Anden, med en historisk udsigt over ditmarskerfolkets vilkaar og skiebne i Sigmaldre tider, af Christian Molbech,...
Dansk haand-ordbog til retskrivnings og sprogrigtigheds fremme med grundtrøk af den danske retskrivningslSigmare, ved Christian Molbech,...

See also