907-1279 (Cinq Dynasties et Dynastie des Song)

Topic : 907-1279 (Cinq Dynasties et Dynastie des Song)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures
Variant subject headings : +* 0960......- 1279......+:960-1279: (Dynastie des Song)

related to this theme (1 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (29 resources in data.bnf.fr)

Books (29)

Taming the wild horse
Maters on masterpieces of Song lyrics
Bei song ren zong ci tan yan jiu
Ten thousand scrolls
Tang song ci yi shu fa zhan shi
Tang wu dai ming jia ci xuan jiang
Nan song ming jia ci xuan jiang
"Quan song ci" yu yan ci dian
Ci zhi mei gan te zhi de xing cheng yu yan jin
Song ci zhong de shen hua te zhi yu yun yong
Zhong guo gu dai zhi guan ke qu yan jiu
Crafting a collection
The social circulation of poetry in the Mid-Northern Song
You guan xue dao shu yuan
Cong yu yan xue kan wen xue
Xu shi kong jian de yi zhuan yu liu dong
Zou xiang nan fang
Poety and prose of the Tang and Song
Metamorphosis of the private sphere
Poetry and painting in Song China
Chine, l'apogée des Song
Song yuan xi qu shi
The pursuit of loneliness
Songci jingpin
Nan song jiang wu dian ya ci pai xiang guan ci xue lun ti zhi tan tao
Images and ideas in Chinese classical prose
L'Antre aux fantômes des collines de l'Ouest
Chinese theater, 1100-1450
Crime and punishment in medieval Chinese drama

Documents (907-1279 (Cinq Dynasties et Dynastie des Song)) (18 resources in data.bnf.fr)

Books (18)

Quan tang wu dai bi ji
Exil en pays de Chu
Jin xing yao quan ji di ba juan
Choix de poèmes chinois de la Dynastie des Song
100 Tang and Song ci poems
Quan song bi ji di er bian
Zhong guo gu dai xiao pin jing xuan
Poems of the masters
Song ci xuan
Quan song bi ji di yi bian
Dai dun bang tu shuo tang shi song ci
Song ci
Song shi xuan zhu
Nan song jin yuan dao jiao wen xue yan jiu
Saisons
Cent poèmes lyriques des Tang et des Song
Récits classiques
Meng-Ta pei-lu und Hei-Ta shih-lüeh

Authors linked with this theme (27 resources in data.bnf.fr)

See also