Józef Kostrzewski (1885-1969)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : Węglewo (Pologne), 25-02-1885
Death : Poznan (Pologne), 19-11-1969
Note :
Écrivait aussi en français
Archéologue et préhistorien
ISNI : ISNI 0000 0001 0864 0641

Activities of Józef Kostrzewski (1885-1969) (31 resources in data.bnf.fr)

Textual works (31)

Kultura prapolska
Z mego z̆ycia
Pradzieje Šla̡ska
Zwia̡zki Šla̡ska z całościa̡ Ziem Polskich w pradziejach
Pradzieje Pomorza
Inventaria archaeologica Fasc. XI : pl. 58 - pl. 63
Poland, East of the Oder-Neisse
Zagadnienie cia̡głości zaludnienia ziem polskich w pradziejach, od połowy II tysia̡clecia P.N.E. [przed nasza̡ era̡] do wczesnego średniowiecza
Obrza̡dek ciałopalny u plemion polskich i Słowian północno-zachodnich
Z dziejów badań archeologicznych w Wielkopolsce
Kultura łużycka na Pomorzu
Skarby bra̡zowe z epoki wspólnoty pierwotnej (IV i V okres epoki bra̡zowej) w Wielkopolsce with Józef Kostrzewski (1885-1969) as Editor
Wielkopolska w pradziejach
Te̡żec - zaburzeniem w gospodarce acetylocholina̡
J. Kostrzewski, B. Mach i K. Gajewski. Badania przemiany materii u chorych na te̡żec
Pradzieje Czechosłowacji, z języka czeskiego przełożył Józef Kostrzewski with Józef Kostrzewski (1885-1969) as Translator
III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w Biskupinie w powiecie żnińskim za lata 1938-1939 i 1946-1948, praca zbiorowa pod redakcja̡ Józefa Kostrzewskiego. Compte-rendu des fouilles de Fiskupin en 1938-39 et 1946-48 with Józef Kostrzewski (1885-1969) as Autre
Józef Kostrzewski i Bronisław Mach. Badania przemiany materii u chorych na te̡żec
Marcin Świnarski, Leon Chrośckicki. Marques de la porcelaine européenne et de la céramique polonaise. -... Znaki porcelany europejskiej i polskiej ceramiki... [Wste̡p Przemysława Michałowskiego i Józefa Kostrzewskiego] with Józef Kostrzewski (1885-1969) as Author of introduction, etc.,
Les Origines de la civilisation polonaise, préhistoire-protohistoire. Traduction de M. Bernard Hamel...
Pradzieje Polski
Dzieje polskich badań prehistoryczhyeh
Kultura prapolska...
"Relatio Ibrāhīm ibn Jaʿḳūb de itinere slavico, quae traditur apud al-Bekrī"... with Józef Kostrzewski (1885-1969) as Annotator
[I. Ozdoby oręża i narzędzi z podokresu późno-laténskiego i okresu rzymskiego, odkrytych na Sląsku, opracował Rudolf Jamka.] 2. Badania prehistoryczne w woj. Slaskim w latach 1935-1936, przeprowadzili Roman Jakimowicz i Józef Kostrzewski
Gród prasłowiański w Biskupinie w powiecie Znińskim, sprawozdanie z badań w latach 1936 i 1937 z uwzgle̡dnieniem wyników z lat 1934-1935, praca zbiorowa pod redakcja̡... Józefa Kostrzewskiego with Józef Kostrzewski (1885-1969) as Editor
Badania prehistoryczne w województwie Śląskiem w latach 1934-1935
Badania prehistoryczne w województwie śląskiem w roku 1933 przeprowadzili Włodzimierz Antoniewicz, Roman Jakimowicz, Józef Kostrzewski i Józef Żurowski...
Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit, von Józef Kostrzewski...
Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit. (Kap. I-II.)

See also