Rūdolfs Blaumanis (1863-1908)

Image not available yet
Country : Lettonie
Language : letton
Gender : masculin
Birth : Ērgli (Lettonie), 01-01-1863
Death : Takaharju (Finlande), 04-09-1908
Note :
Dramaturge et novelliste
Field : Littératures
ISNI : ISNI 0000 0000 5512 735X

Activities of Rūdolfs Blaumanis (1863-1908) (8)

Auteur du texte (6)

Kopoti raksti septītais sējums
Spēka ozols
Izlase
Kopoti raksti aston̡os sējumos. [Sakārtojis Kārlis Egle. Redakcijas koleg̡ija : J. Kalnin̡š, J. Upītis, A. Vilsons. Mākslinieks Arvīds Jēgers.]
Kopoti raksti aston̡os sējumos. [Sakārtojis Kārlis Egle. Redakcijas koleg̡ija : J. Kalnin̡š, J. Upītis, A. Vilsons. Mākslinieks Arvīds Jēgers.]
C'est demain dimanche, pièce populaire latvienne en 1 acte. Version française de Guillot de Saix

Auteur adapté (1)

Purva bridējs. - Leonīds Leimanis, réal.. - [1]

Adaptateur (1)

200 latweeschu tautas dseesmas ar klaweeru pawadijumu un ari klaweerem ween

Documents about Rūdolfs Blaumanis (1863-1908) (3)

Livres (3)

Kopoti raksti septītais sējums
A Study of Rūdolfs Blaumanis
Spēka ozols

See also (8)