Stanisław Arnold (1895-1973)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : Dąbrowa Górnicza (Pologne), 20-12-1895
Death : Varsovie, 03-11-1973
Note :
Historien
ISNI : ISNI 0000 0000 8184 626X

Activities of Stanisław Arnold (1895-1973) (15)

Auteur du texte (9)

Historia Polski do połowy XV wieku
Historia Polski do połowy XV wieku
Esbozo de historia de Polonia
Stanisław Arnold, Marian Zychowski. Précis d'histoire de Pologne
Zarys historii Polski, od pocza̡tków państwa do czasów najnowszych
Podłoże gospodarczo-społeczne polskiego Odrodzenia
Pocza̡tki biskupstwa Płockiego w świetle falsyfikatów Mogilneńskich...
Stosunek Longobardów do Rzymian we Włossech Półn[ocnych] w okresie inwazji na tle uposażenia klasztoru Św[ie̡tego] Kolumbana w Bobbio w w. VII-X
Władztwo biskupie na grodzie wolborskim w w. XIII

Préfacier (4)

Szkice nowomiejskie
Ksie̡gi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku...
Szkice staromiejskie
Supliki chłopskie XVIII wieku z archiwum prymasa Michała Poniatowskiego. Wydali Janina Leskiewicz i Jerzy Michalski, wste̡pem opatrzył Stanisław Arnold

Éditeur scientifique (2)

Historia Polski
Odrodzenie w Polsce 1

See also (5)