Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780)

Image not available yet
Country : Belgique
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : Bruxelles, 1699
Death : Bruxelles, 1780
Note :
A aussi traduit du français en néerlandais
Auteur dramatique
Variants of the name : Jan Frans Cammaert (1699-1780)
Jean-François Cammaert (1699-1780)
ISNI : ISNI 0000 0000 3839 6275

Activities of Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) (33 resources in data.bnf.fr)

Textual works (33)

De Twee gierigaerds, blyspel in twee deelen, gemengt met sangen, uyt het frans [van den heere Fenouillot de Falbaire] vertaelt end gerymt door Joannes Franciscus Cammaert with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
Den Lands-soldaet, blyspel in een deel, gemengt met sangen, uyt het frans vertaelt ende gerymt, door Joannes Franciscus Cammaert
Den Hout-kliever, ofte de Dry wenschen with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
Den Tooveraer, blyspel in 2 deelen, gemengt met sangen, uyt het frans vertaelt ende gerijmt door Joannes Franciscus Cammaert with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
Den Soldaet tooveraer with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
Den kuyper, boertig musieckspel in een deel [door N.-M. Audinot en Quétant], gemengt met sangen uyt het frans vertaelt... door Joannes Franciscus Cammaert with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
De Dochter qualyck bewaert, of Verliefden schoolmeester, blyspel, in een deel, gemengt met sangen, uyt het frans vertaelt ende gerymt [naar Favart en Mevr. Favart] door Jannes Franciscus Cammaert with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
Den Koning en den Pachter, Blyspel in 3 Deelen, gemengt met Sangen, uyt het Frans [door Sedaine] vertaelt ende gerymt door Joannes Franciscus Cammaert with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
De Twee Jaegers en de melckverkoopster with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
Alles bedenken wy niet altyd, Blyspel in 1 Deel, gemengt met Sangen, uyt het Frans [door Sedaine] vertaelt ende gereymt door Joannes Franciscus Cammaert with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
Ninette in het Hof, ofte de verliefde eygensinnigheyt, blyspel in dry deelen... uyt het frans [van Favart] vertaelt ende in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
Den Waersegger van het dorp, tusschenspel in sangen, uyt het frans [van J.-J. Rousseau] vertaelt ende in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
Den Waersegger van het dorp, tusschenspel in sangen, uyt het frans [van J.-J. Rousseau] vertaelt ende in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
Ninette in het Hof, ofte de verliefde eygensinnigheyt, blyspel in dry deelen... uyt het frans [van Favart] vertaelt ende in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
Den :Advocaet: +Advocaat+ Patelin with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Translator
Den heere de Pourceaugnac, kluchtspel (naar Molière), getrocken uyt den franschen theater ende in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert,...
Belphegor, vervormden helgeest, ofte ondersoeker van het leven der vrouwen, kluchtspel, getrocken uit den italiaenschen theater, ende in rym gestelt door Ioannes Franciscus Cammaert,...
Bloedige nederlaeg ende dood van Saul, koning van Israel, treurspel, getrocken uyt de H. Schriftuere, ende in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert,...
David, zegenpraelende op Goliath, bli-eyndig treurspel, getrokken uyt de H. Schrifture, ende in rym gesteld door Joannes Franciscus Cammaert
Bloedige nederlaeg ende dood van Saul, koning van Israel, treurspel, getrocken uyt de H. Schriftuere, ende in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert,...
Den rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen, blyeyndig treur-spel (naar P. Corneille), in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert,... with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Adapter
Dood-baerende stantvastigheyt in den graeve van Essex onder Elisabeth, koninginne van Engeland (Naar ? Corneille), treurspel in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert,...
Gestrafte minlust ofte rampsaelige ontrouw in Maria van Arragon, vrouwe van den roomschen keyser Otho den derden, treurspel, in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert,...
Constantinus Rooms- Keyser, de onnooselheyt van synen sone, Crispus, ende de boosheyt van syne vrouwe, Fausta, straffende, treurspel, in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert,...
Straf ende dood van Balthasar koning der Chaldeen, benevens de krooninge van Darius, koning van Meden, bly-eyndig treurspel... door Joannes Franciscus Cammaert,...
Esther ofte opgang van Mardocheus ende ondergang van Aman, bly-eyndig treurspel (naar Racine), in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert...
Mahomet den tweeden, Turckskeyser, ofte moord-baerende liefde, uytgevrocht in Irena, prinsesse van Griecken, treurspel in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert,...
Joas, seven-jaerig koning van Juda, van de moord bevryd door Josoba, opgevoed onder het bestier van Joiada, en vruchteloos vervolgt door Athalia ; blyeyndig treurspel, gerymt door Joannes-Franciscus Cammaert,... with Joannes Franciscus Cammaert (1699-1780) as Autre
Joas, seven-jaerig koning van Juda, van de moord bevryd door Josoba, opgevoed onder het bestier van Joiada, en vruchteloos vervolgt door Athalia, bly eyndig treurspel (naar Racine), gerymt door Joannes Franciscus Cammaert,...
Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart, koninginne van Schotland, gebylt door kroonsucht van Elisabeth, koninginne van Engeland, treurspel, in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert,...
Adam ende Eva uyt het lust-paradys gejaegt in ballingschap, ofte aller-treurspeelen-treur-spel, verryckt met verscheyde verssen van den vermaerden J. V. Vondel, getrocken uyt de H. Schriftuere, ende voorts in rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert...
David, zegenpraelende op Goliath, bli-eyndig treurspel, getrokken uyt de H. Schrifture, ende in rym gesteld door Joannes Franciscus Cammaert

See also