Jacob Westerbaen (1599-1670)

Country : Pays-Bas avant 1830
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : La Haye (Pays-Bas), 07-09-1599
Death : Loosduinen (Pays-Bas), 31-03-1670
Note :
A aussi écrit en latin et traduit du latin en néerlandais
Seigneur de Brantwyck. - Poète, traducteur
ISNI : ISNI 0000 0000 6159 7219

Activities of Jacob Westerbaen (1599-1670) (13)

Auteur du texte (7)

Het eerste [-derde] deel der Gedichten van Jacob Westerbaen,...
Het 1e [-3e] deel der gedichten...
J. Toledoos "Sorg-verlooren", mitsgaders eenige aenmerckingen op des selfs "Papier verlooren", dat hy verquist en verkladt had tegen het "Kost-verlooren". Van J. Westerbaen,...
Avondschool voor vryers en vrysters om in de minne-kunst geoeffent en onderwezen te werden, nae de voornaemste lessen en leeringen van Ovidius, getrocken uyt syne drie boecken "De arte amandi" ende op onse tyden en zeden gepast door Jacob Westerbaen,...
Eenparigh advijs van de predicanten van Utrecht, over't besitten der geestelijcke-goederen in de selve provincie. [Signé : J. Westerbaen.]
"Sic soleo amicos, satyra", ofte 't Nood-saeckelick mal, gestelt door Jacob Westerbaen
"Jacobi Westerbanii O pulchra capita si cerebrum haberent !" ofte Lege tonnen rasen meest, wt de vuyft geschreven aen de naeme-loose schrijvers van de "Noodsaeckelicke verandwoordinge" van de schutteren van Delff tegen "'t Nood-saeckelick mal"