Văn-Hoè Lê

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 18..
Death : 19..
Variants of the name : Lê Văn Hoè
Lê Văn Hoè
Văn Hac

Activities of Văn-Hoè Lê (18)

Auteur du texte (17)

Khổng-Tủ ̛học-thuyềt [1-2]
Nguyễn Khắc Kham, Vũ Bằng, Lê Văn Hoè. Nghệ thuật và danh giáo
Việt Hoa thông sú ̛sủ ̛-luợc̛
Luợc̛ luận về phụ-nũ ̛Việt-Nam
Tài liệu bách khoa đại tù ̛điển
Tài liệu bách khoa đại tù ̛điển
Tài liệu bách khoa đại tù ̛điển
Tài liệu bách khoa đại tù ̛điển
Tài liệu bách khoa đại tù ̛điển...
Tầm-nguyên tụd̛iển. [Tụa̛ cua Hà-Xuân-Tế, Nguyễn-Văn-Ngọc, Trần-Trọng-Kim.]
Học-thuyết Mặc-Tủ ̛
Ðền Hang Cá Tuy-lai, Mỹ Ðúc̛, Hà Ðông
Quốc-sủ ̛dính-ngoa...
Tầm nguyên tù ̛-diển...
Mảnh hồn-tho ̛...
Bể lòng...
Khai-tâm luân-lý...

Préfacier (1)

Luơc̛-khảo về Mỹ-thuât Viêt-Nam

See also (2)