Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk

Country : Pologne
Language : polonais
Creation : 1857
Commercial activities : Éditeur
Website : http://www.ptpn.poznan.pl
Address : Ulica Seweryna Mielżyńskiego 27-29, 61-725, Poznań.
Variants of the name : PTPN
Societas litterarum posnaniensis. Poznań, Pologne
Société des amis des sciences de Poznań (français)
Société des amis des sciences et des letttres de Poznań (français)

Activities of Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk (66)

Éditeur scientifique (35)

Gemma gemmarum
Początki starożytnictwa wielkopolskiego w korespondencji Towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego
Księgozbiory staropolskie
Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku
Transfert des cultures par le biais des traductions littéraires
Sphygmicae artis. - Nauki o te̡tnie
Munera archaeologica Iosepho Kostrzewski
Pocza̡tki państwa polskiego
Munera litteraria
Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata
Prodromus florae hepaticarum Poloniae
Sto lat Poznańskiego Towarzystwa przyjaciół nauk
Akta sejmikowe województw Poznańskiego i Kaliskiego...
Prace Komisji archeologicznej
Wydawnictwa popularnonaukowe. Nauki biologiczne
Marian Kniat. Dzieje uwłaszczenia włościan w Wielkim Ksiȩstwie Poznańskim. Tom II. [Przedmowa przez Jana Rutkowskiego.]
Józefa Orańska. Szymon Czechowicz, 1689-1775
Słownik nazw miejscowych okre̡gu Mazurskiego...
Dzieje uwłaszczenia włościan w Wielkim Ksie̡stwie Poznańskim. Tom 1. Przebieg prac ustawodawczych do roku 1823
Wojciech We̡sław. Przyczycnki do histofizjologji i histopatologji nabłonka płucnego, badania porównawcze, embrjologiczne i doświadczalne...
Acta consularia Posnaniensia = Akta radzieckie poznańskie 2
Klementyna Szymańska. Witaminy B wzrostu w żółtku jajowem
Stefan Ramułt. Gwara Ślemieńska...
Polska terminologja chrześcijańska
Acta consularia Posnaniensia = Akta radzieckie poznańskie 1
Acta consularia Posnaniensia = Akta radzieckie poznańskie
Correspondance du prince Józef Poniatowski avec la France...
Studia nad Historią Prawa Polskiego
Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej pracuja̡cych
Biblioteka historyczna pod redakcja̡ Poznanskiego Towarzystwo przyjaciół nauk
Prace Komisji archeologicznej
Prace monograficzne nad przyroda Wielkopolskiego Parku narodowego pod Poznaniem...
Prace Komisji medycyny doswiadczalnej
Chylinski's Lithuanian Bible. The New Testament...
Prace Komisji biologicznej

Documents about Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk (4)

Livres (4)

Początki starożytnictwa wielkopolskiego w korespondencji Towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego
Wirtualna galeria im. Mielżyńskich
Rys dziejów Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z bibliografią publikacji Towarzystwa 1856-2008
Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007

See also (3)