1280-1368 (Dynastie des Yuan)

Topic : 1280-1368 (Dynastie des Yuan)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (6 resources in data.bnf.fr)

Books (6)

Yuan za jü zuo jia de nü xing yi shi
Xu shi kong jian de yi zhuan yu liu dong
Song yuan xi qu shi
L'Antre aux fantômes des collines de l'Ouest
Chinese theater, 1100-1450
Double jeopardy

Documents (1280-1368 (Dynastie des Yuan)) (6 resources in data.bnf.fr)

Books (6)

The novel and theatrical imagination in early modern China
Nan song jin yuan dao jiao wen xue yan jiu
Yuan za ju gong an juan
Quan yuan xi qu
Théâtre chinois des Yuan
Die Puppe (Mo-ho-lo)

Authors linked with this theme (8 resources in data.bnf.fr)

See also