Vitebsk (Vitsebsk, Biélorussie)

Image from Gallica about Vitebsk (Vitsebsk, Biélorussie)
Geographic coordinates : E 30°10' / N 55°12'
Geographic area : Biélorussie (Europe)
Geographic records : Vitebsk (Vitsebsk, Biélorussie)
rameau : Vitebsk (Biélorussie)
Variants : Vitsyebsk (Vitsebsk, Biélorussie) (français)
Vitsyebsk (Vitsebsk, Biélorussie) (français)

See also

Share the page

  • Permalink geo:
    Permalink rameau: