Littérature turque -- 13e-19e siècles (dîvan)

Topic : Littérature turque -- 13e-19e siècles (dîvan)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures
Variant subject headings : Littérature du Divan
Littérature ottomane
Littérature turque classique
Littérature turque (dîvan)

related to this theme (4 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (37 resources in data.bnf.fr)

Books (37)

The wiles of women as a literary genre
Metin neşri
Divan edebiyatına yeniden bakış
Şah edebiyat
Mecnûn kitabı
Divan edebiyatı
Eski Türk edebiyatı makaleleri
Osmalı'dan aşk sözlüğü
Une épopée d'Eba Muslim lue dans les cafés d'Istanbul aux environs de 1850
Türk edebiyatinda Sinbâd-nâme çevirileri
Corpus Draculianum
Şemsettin Sami
Mesnevi
Divan edebiyatı ve Türk kimliği
Acaibüʾl mahlûkât
Has-bağçede 'ayş u tarab
Tezkireden biyografiye
Açıklamalı divan şiiri sözlüğü
Nazımdan nesire edebi türler
From Mahmud Kaşgari to Evliya Çelebi
Batılılaşma ve Türk edebiyatı
Prof. Dr. Abdulkadir Karahan anısına
Divan edebiyatında mahlas ve mahlas-nâmeler
Prof. Dr. Abdulkadir Karahan'a armağan
Eski Türk edebiyatı el kitabı
Yazmalar arasında
Divanlar üstüne eleştiriler
Şinasi Tekin'in anısına
Divan edebiyatı estetiği
Güçlük nerede ?
Şiirler, şairler ve meclisler
"Herren" und "Sklaven"
Divan edebiyatında edebî muhitler
Divan edebiyatı üzerine tartışmalar
Eski, yeni ve ötesi
Süheyl ü Nev-bahār
Ottoman Turkish writers

Documents (Littérature turque -- 13e-19e siècles (dîvan)) (3 resources in data.bnf.fr)

Books (3)

Osmanlı saray tarihi
Türk edebiyatında vasiyetnâmeler
Divan

Authors linked with this theme (31 resources in data.bnf.fr)

See also