1923-.... (période républicaine)

Topic : 1923-.... (période républicaine)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1)

Documents on this topic (129)

Livres (129)

Promethean encounters
Şairaneden şiirsele
Türk romanında moda ve toplumsal değişim
Pursuit of new antagonistic discourses
Türk romanında Ermeni sorunu ve tehcir
Kent insan roman
Türkçe sözlü hafif mavi
1960-1980 dönemi Türk romanında tarihsel algı ve Türk tarihinin önemli aşamaları
Şiire bakma durağı
Bir şiirden
Turkish novelists since 1960 Second series
Ölülerle konuşmak
Toplumsal belleğimiz
Servet-i Fünûn'dan Cumhuriyet'e Türk edebiyatında manzum hikâye
Turgut Uyar ve başka şeyler
Eleştirel çağdaş büyük Türk şiiri antolojisi
Harf inkılabı sonrası Türk romanında yapı ve tema
Şiir
İstanbul bu gece yine sensiz
Yaz sohbetleri
Edebiyat sosyolojisi açısından 90'larda Türk öyküsü
Üç devrimci tiyatro, bir meddah
Küre
Türkiye türkologları ve Türk diline emek verenler 2
Eleştiriler söyleşiler
Toplumcu gerçekçi şiir
Şiirin ilk atlası
Buluşmalar
İkinci Yeni'nin boy aynası
Yeni Türk şiirinde destan
Siyaset ve roman
Cumhuriyet dönemi Türk romanında merkez-taşra çatışması
Turkish novelists since 1960
Şiirin yalnızları
İzzet Ziya
Sessizliği söylemek
Öykümüzün kırk kapısı
Türk şiirinde 1980 kuşağı
İlk köşe (edebiyat hatıraları)
Şiirsel kimlikten mekânsal sınırlara
1839-1928 yılları arasında basılmış Türkçe şiir kitapları bibliyografyası
Edebiyatımızda bireyselleşme serüveni
Edebiyat ve delilik
Türk şiirinde yabancılaşma
Orhan Pamuk, secularism and blasphemy
Carnivalizing the Turkish novel
Kopuk zincir
Kaideyi bozan istisnalar
Kritiğin toprağında
Şiirden önce, şiirden sonra
İmkânsız özerklik
Romanı konuştular
Şiiri konuştular
Yeni Türk şiirinde Bâyezîd-i Bistâmî
Okuma biçimleri
Rozata na Medina ili naj-hubato neŝo za čoveka e sʺrceto na lûbimiâ
Bir fotoğrafınız da bende kalmış
Türk edebiyatında manzum poetikalar
Imagi-nation of gendered nationalism
Cumhuriyet döneminde tarihî tiyatro
İkinci yeni ve Türk şiirinde modernizm
Türk şiirinden son okumalar
Türk tiyatrosunda Kurtuluş savaşı
Türkiye'de şiir dergileri şairler mezarlığı
Öykünün bahçesi
Modern şiirimizin kökleri
Cosmopolitical claims
Şiir ustalardan öğrenilir
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Garip hareketi
Contemporary Turkish poetry
Edebiyat yıllığı 2006
Şapkam dolu çiçekle
Yeni tarihselcilik kuramı ve Türk edebiyatında postmodern tarih romanları
İkinci yeni poetikası
Okuma lâmbası
Şiirden eleştiriye
İmkânsız poetika
Yeni Türk şiirinde geleneğin izleri
Yahya Kemal Beyatlı
Edebiyatımızın kadınlarıyla yapılmış söyleşiler
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde rubai
Yazının sarkacı roman
Kalemden sahneye 1
Kalemden sahneye 2
Siyasal ve sosyal değişmeler açısından Cumhuriyet dönemi ç̜ağdas̜ Türk romanı
Kalemden sahneye 3
Gelişim sürecinde Türk tiyatrosu
Şiir ve mitolagya
Çağdaş Türk şiirinde coğrafya
Yeni Türk şiirinde Hallâc-ı Mansûr okulu ve misyonu
Yeni Türk şiirinde Şeyh Bedreddin arkeolojisi ve doktrini
Türk roman ve hikâyesinde İkinci Dünya savaşı
Kırık deniz kabukları
Konuşmalar
Roman ve yaşam
Gücünü yitiren edebiyat
"Güvercin curnatası"
Türk romanında ölçüt sorunu
Hece
Türk romanında aydın problemi
Eflatun sufleler
Modernizm ve Türk şiiri
Mevsimsiz yazılar
İkibine doğru çocuk edebiyatımız
Toplumcu, gerçekçi şiir
Anadolu'da yol notları
Yeni Türk şiiri
Türk şiiri, modernizm, şiir
Cumhuriyet devri çocuk edebiyatı
Brecht in Turkey
Çağdaş Türk tiyatrosundan on yazar
50 Türk romanı
Resmin gölgesi şiire düştü
Türk romanında kadın
Şiiri düzde kuşatmak
Şiir üzerine notlar
Şiirin dili, anadil
Eleştirmen gözüyle Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu eleştiri seçkisi
Romanların dünyasında
La poésie turque contemporaine
Modern Türk s̜iirinin doğası
Sosyal ve siyasi değişmeler açısından Cumhuriyet devri Türk romanı I
Islam in modern Turkey
Şiir dünyamızda Atatürk
Le récit turc contemporain
Anadolu basınında sanat ve edebiyat
Yaşayan bir şiir
Âşıkların diliyle Atatürk
Tiyatro bibliyografyası

Authors linked with this theme (109)

Auteur du texte (95)

Traducteur (1)

See also (1)