1923-.... (période républicaine)

Topic : 1923-.... (période républicaine)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (123 resources in data.bnf.fr)

Books (123)

Türk romanında moda ve toplumsal değişim
Promethean encounters
Bir şiirden
Turkish novelists since 1960 Second series
Pursuit of new antagonistic discourses
1960-1980 dönemi Türk romanında tarihsel algı ve Türk tarihinin önemli aşamaları
Türkçe sözlü hafif mavi
Kent insan roman
Türk romanında Ermeni sorunu ve tehcir
Şiire bakma durağı
Üç devrimci tiyatro, bir meddah
Yaz sohbetleri
Turgut Uyar ve başka şeyler
Şiir
İstanbul bu gece yine sensiz
Edebiyat sosyolojisi açısından 90'larda Türk öyküsü
Toplumsal belleğimiz
Eleştirel çağdaş büyük Türk şiiri antolojisi
Servet-i Fünûn'dan Cumhuriyet'e Türk edebiyatında manzum hikâye
Harf inkılabı sonrası Türk romanında yapı ve tema
Küre
Ölülerle konuşmak
Toplumcu gerçekçi şiir
Buluşmalar
Türkiye türkologları ve Türk diline emek verenler 2
Şiirin ilk atlası
Eleştiriler söyleşiler
Siyaset ve roman
Cumhuriyet dönemi Türk romanında merkez-taşra çatışması
Turkish novelists since 1960
Yeni Türk şiirinde destan
Şiirin yalnızları
İzzet Ziya
Sessizliği söylemek
İkinci Yeni'nin boy aynası
Edebiyatımızda bireyselleşme serüveni
1839-1928 yılları arasında basılmış Türkçe şiir kitapları bibliyografyası
Şiirsel kimlikten mekânsal sınırlara
Öykümüzün kırk kapısı
İlk köşe (edebiyat hatıraları)
Edebiyat ve delilik
Kaideyi bozan istisnalar
Carnivalizing the Turkish novel
Kopuk zincir
Türk şiirinde yabancılaşma
Kritiğin toprağında
Yeni Türk şiirinde Bâyezîd-i Bistâmî
Şiiri konuştular
Şiirden önce, şiirden sonra
Romanı konuştular
İmkânsız özerklik
Türk edebiyatında manzum poetikalar
Bir fotoğrafınız da bende kalmış
Rozata na Medina ili naj-hubato neŝo za čoveka e sʺrceto na lûbimiâ
Okuma biçimleri
Imagi-nation of gendered nationalism
Cumhuriyet döneminde tarihî tiyatro
Türk tiyatrosunda Kurtuluş savaşı
İkinci yeni ve Türk şiirinde modernizm
Modern şiirimizin kökleri
Türkiye'de şiir dergileri şairler mezarlığı
Türk şiirinden son okumalar
Öykünün bahçesi
Cosmopolitical claims
Contemporary Turkish poetry
Edebiyat yıllığı 2006
Şapkam dolu çiçekle
Şiir ustalardan öğrenilir
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Garip hareketi
İkinci yeni poetikası
Yeni tarihselcilik kuramı ve Türk edebiyatında postmodern tarih romanları
Şiirden eleştiriye
Yahya Kemal Beyatlı
Yeni Türk şiirinde geleneğin izleri
Edebiyatımızın kadınlarıyla yapılmış söyleşiler
Okuma lâmbası
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde rubai
İmkânsız poetika
Çağdaş Türk şiirinde coğrafya
Şiir ve mitolagya
Kalemden sahneye 3
Gelişim sürecinde Türk tiyatrosu
Siyasal ve sosyal değişmeler açısından Cumhuriyet dönemi ç̜ağdas̜ Türk romanı
Kalemden sahneye 2
Yazının sarkacı roman
Kalemden sahneye 1
Kırık deniz kabukları
Türk roman ve hikâyesinde İkinci Dünya savaşı
Yeni Türk şiirinde Şeyh Bedreddin arkeolojisi ve doktrini
Yeni Türk şiirinde Hallâc-ı Mansûr okulu ve misyonu
Roman ve yaşam
"Güvercin curnatası"
Türk romanında aydın problemi
Eflatun sufleler
Modernizm ve Türk şiiri
Mevsimsiz yazılar
Konuşmalar
Gücünü yitiren edebiyat
Türk romanında ölçüt sorunu
Hece
İkibine doğru çocuk edebiyatımız
Toplumcu, gerçekçi şiir
Yeni Türk şiiri
Türk şiiri, modernizm, şiir
Brecht in Turkey
Çağdaş Türk tiyatrosundan on yazar
50 Türk romanı
Resmin gölgesi şiire düştü
Türk romanında kadın
Şiiri düzde kuşatmak
Şiir üzerine notlar
Şiirin dili, anadil
Romanların dünyasında
Eleştirmen gözüyle Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu eleştiri seçkisi
La poésie turque contemporaine
Modern Türk s̜iirinin doğası
Sosyal ve siyasi değişmeler açısından Cumhuriyet devri Türk romanı I
Islam in modern Turkey
Şiir dünyamızda Atatürk
Le récit turc contemporain
Anadolu basınında sanat ve edebiyat
Yaşayan bir şiir
Tiyatro bibliyografyası

Documents (1923-.... (période républicaine)) (15 resources in data.bnf.fr)

Books (15)

Şairaneden şiirsele
Türk şiirinde 1980 kuşağı
Orhan Pamuk, secularism and blasphemy
Can öykü antolojisi
20. yüzyıl Türk şiiri
Anadolu'da yol notları
Cumhuriyet devri çocuk edebiyatı
Modern Türk şiiri
Paroles dévoilées
Anthologie de la poésie turque contemporaine
Quinze poètes turcs d'aujourd'hui
Atatürk şiirleri antolojisi
Âşıkların diliyle Atatürk
Divan şiiri
Anthologie des poètes turcs contemporains

Authors linked with this theme (98 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (98)

See also