Bosniaque (langue)

Topic : Bosniaque (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Bosnien (langue)
Lingua bosniaca (italien)
Serbo-croate (langue) -- Bosnie-Herzégovine

related to this theme (10 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (86 resources in data.bnf.fr)

Books (86)

Govorite li zajednički?
Pragmatičke funkcije modalne partikule doch i rečenični modus
Pravopis bosanskoga jezika
The Uppsala Manuscript of Muḥammed Hevāʼī Üskūfī Bosnevī's Maḳbūl-i ʻārif (1631) from a Turcological Perspective
Principi prije pravila
Rezolucija o bosanskom jeziku
Teme iz lingvističke bosnistike
Die linguistischen Gesetzmässigkeiten der bosnischen Sprache
Rječnik tešanjskoga kraja
Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku
Bosanski jezik između lingvocida i lingvosuicida
Turcizmi u našem jeziku
Bosnien im Spiegel älterer Schriften
Pravopisni priručnik bosanskog-hrvatskog-srpskog jezika sa osnovama gramatike
Riđanović o jeziku i još nekim stvarima iz Tamnog Vilajeta
Jezički savjetnik
Bosansko-njemački frazeološki rječnik
Rječnik osmanske leksike barskog kraja
Rječnik plavsko-gusinjskog govora
Rječnik rožajskog govora
Kao frazeološki rječnik
Hoću da znam
Rječnik turcizama u bosanskom jeziku sa tumačenjem i prevodom na engleski jezik
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 4
Jezik u bosanskohercegovačkim dramama
Rječnik sarajevskog žargona
Sandžački rječnik
Približavanje jeziku ili približavanje jezika
English-Bosnian, Bosnian-English dictionary
Iz morfologije i sintakse savremenog bosanskog jezika
Nekongruentni atribut u naučnom i administrativnom stilu bosanskoga jezika
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 3
Rječnik stranih riječi bosanskog jezika
Bosansko-turski rječnik
Pridjev i pridjevske dopune u njemačkom i bosanskom jeziku
Kontrastivna analiza bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u zakonima Federacije Bosne i Hercegovine
Rječnik moje majke
Bosnian-English dictionary
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika
Sintaksa imeničkih sintagmi u bosanskom i engleskom jeziku
Glagolski aspekt u perzijskom i bosanskom jeziku
Dativ u bosanskome jeziku
Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga-bošnjačkoga jezika Svezak 1
Rječnik bosanskog jezika
Perzijsko-bosanski rječnik
Rječnik bosanskog jezika Tom treći
Theoretische und empirische Genderlinguistik in Bosnien, Kroatien und Serbien
Bosansko-romski i Romsko-bosanski rječnik
Rječnik bosanskog jezika Tom prvi
Rječnik bosanskog jezika Tom šesti
Rječnik bosanskog jezika Tom sedmi
Rječnik bosanskog jezika Tom drugi
Rječnik bosanskog jezika Tom četvrti
Rječnik arabizma i turcizama i drugih termina odomaćenih u bosanskom govoru
O bosanskom jeziku, o propadanju Bosne, i-- o vama
Rječnik pravopisnih, obličkih i akcenatskih nedoumica u standardnome bosanskom jeziku
Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti
The syntax of numerals in Bosnian
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch
Učimo bosanski
Bosansko-albanski rječnik
Bosanski jezik državotvorni element Bosne i Hercegovine
Epistemische Modalität
Govor bosanskoga jezika
Rječnik bosanskog jezika
Bosansko-turski priručnik
Sintaksa i semantika načina
Izabrana djela 1-6
Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar
Govor u slivu Lašve
Nad turskim i bosanskim frazikonom
Bošnjačke i bosanke književne neminovnosti
Satelliten des Verbs im Deutschen und im Bosnisch-Kroatisch-Serbischen
Rječnik moje majke
Trilogija o bosanskom jeziku Knj. II
Trilogija o bosanskom jeziku Knj. I
Trilogija o bosanskom jeziku Knj. III
Bosnian-English, English-Bosnian dictionary and phrasebook
Bosanski jezik Knj. 1
Bosnian-English
Pravopis bosanskog jezika
Rječnik bosanskoga jezika
Rječnik karakteristične leksike u bosanskome jeziku
Ikavskoštokavski govori zapadne Hercegovine
Proučavanje bosansko-hercegovačkih govora
Turcizmi u narodnom govoru i narodnoj književnosti Bosne i Hercegovine

Authors linked with this theme (66 resources in data.bnf.fr)

See also