James Sibree (1836-1929)

Image from Gallica about James Sibree (1836-1929)
Country : Grande-Bretagne
Language : anglais
Gender : masculin
Birth : 1836
Death : 1929
Note :
Missionnaire anglican à Madagascar. - Co-directeur de "L'Antananarivo annual" (paru entre 1877 et 1900). - Docteur en théologie
ISNI : ISNI 0000 0000 8365 4907

Activities of James Sibree (1836-1929) (30)

Auteur du texte (18)

Fifty years in Madagascar, personal experiences of mission life and work
Fifty years in Madagascar, personal experiences of mission life and work, by James Sibree,...
A Naturalist in Madagascar, a record of observations, experiences and impressions made during a period of over fifty years, intimate association with the natives and study of the animal and vegetable life of the islands, by James Sibree,...
A Naturalist in Madagascar, a record of observations, experiences and impressions made during a period of over fifty years, intimate association with the natives and study of the animal and vegetable life of the islands
Ny Filazantsara efatra : ny fitoviany sy ny tsi-fitoviany, ary ny anton' ny nanoratana azy avy. Firenena telo malaza voalazan'ny Testamenta Vaovao dia ny Grika, ny Romana, ny Jiosy. Nataon-d Rev. James Sibree,...
Fitarihanteny dmin'ny bokin'ny Salamo
Fitahiran-Teny amin'ny bokin ny Salamo, nataond Rev. James Sibree,... editora Rev. Sharman,...
Fianarana avy amin'ny Filazantsaran'i Lioka ; dia ny tantaran'i Jesosy Kristy Tompo... nataon-d Rev. J. Sibree,... Nalonta fanintelony,...
Ny tantaran' i Paoli sy Petera, apostolin' i Jesosy Kristy sy mpanorina ny fiangonana, nalahatr'i Rev. J. Sibree,...
Izay maha-protestanta antsika : ny fiangonana katolika romana, ny fombany sy ny fampianaran'i Jesosy Kristy Tompo sy ny apostoliny, nataon-d Rev. James Sibree,... natonta fanintelony
Ny Baiboly : izay nahazoantsika azy, mbamin' izay niarovana azy mandraka ankehitriny, laha-teny nataon-d Rev. James Sibree...
Ny Filazantsara efatra : ny fitoviany sy ny tsi-fitoviany, ary ny anton' ny nanoratana azy avy. Firenena telo malaza voalazan'ny Testamenta Vaovao dia ny Grika, ny Romana, ny Jiosy. Nataon-d Rev. James Sibree,...
Madagascar before the conquest : the island, the country, and the people...
Madagascar before the conquest, the island, the country and the people... by the Rev. James Sibree,...
A Madagascar bibliography... Part I, arranged alphabetically according to author's names. Part II, arranged chronologically according to subjects treated of. To which is added a list of publications in the Malagasy language, and a list of maps of Madagascar. Collected and arranged by the Rev. J. Sibree...
The Creat African Island. Chapters on Madagascar. A popular account of recent researches in the physical geography, geology, and exploration of the country, and its natural history and botany ; and in the origin and divisions, customs and language, superstitions, folklore, and religious beliefs and practices of the different tribes. Together ith illustrations of Scripture and early Church history from native habits and missionary experience
The Great African island, chapters on Madagascar : a popular account of recent researches in the physical geography... and in the origin and divisions, customs and language, superstitions, folklore, and religious beliefs and practices of the different tribes ; together with illustrations of Scripture and early Church history from native habits and missionary experience. By the Rev. James Sibree,...
Madagascar et ses habitants, journal d'un séjour de quatre ans dans l'île, par James Sibree,... traduit de l'anglais par H.[orace] Monod,... et Henry Monod,...

Éditeur scientifique (10)

Ohabolana ou proberbes malgaches
Ohabolana ou proverbes malgaches
Ohabolana ou Proverbes malgaches montrant l'esprit et la sagesse populaires des Hovas de Madagascar
Ny Fahagagana nataon'i Jesosy Kristy Tompontsika. Nosoratan-d Rev. James Wills,... Editora Rev. James Sibre,... Natonta fanindroany
Ohabolana ou Proverbes malgaches montrant l'esprit et la sagesse populaires des Hovas de Madagascar
Ny Baiboly, sy ny naha zoantsika azy... editiona fahatelo
Filazana ny boky rehetra ao amin' ny Testamenta Vaovao... nataon' ny Misionarin' ny London Missionary Society ho an' ny mpitoriteny malagasy... Voatonta fanintelony...
Ny Sakaizan' ny mpitoriteny, nataon-d. rev. G. Cousins. Editora : rev. J. Sibree. Natonta fanineniny...
Teology Kristiana
Heviteny amin'ny Epistily ho an' ny Efesiana. Nataon-d Rev. A. S. Huckett,... Editora Rev. J. Sibree

Autre (1)

Madagascar et ses habitants. Journal d'un séjour de quatre ans dans l'île ; par James Sibree,... Traduit de l'anglais

Documents about James Sibree (1836-1929) (1)

Images (1)

[Rev. James Sibree Junior]

See also (5)