Claes Jansz Visscher (1586-1652)

Image not available yet
Country : Pays-Bas
Language : néerlandais; flamand
Birth : Amsterdam, 1586
Death : Amsterdam, 19-06-1652
Commercial activities : Éditeur
Note :
Graveur, dessinateur et éditeur
Field : Dessin. Arts décoratifs
Arts graphiques
Variants of the name : Claez Jansz Visscher le jeune (1586-1652)
Claes Janszoon Piscator (1586-1652)
ISNI : ISNI 0000 0001 1844 7044

Activities of Claes Jansz Visscher (1586-1652) (248)

Auteur du texte (70)

Three world maps
De Ijselmonden
Kaerte van Suyt-Hollants grootste deel vervatende geheel Rynlandt ende Suytkennemerlandt... in dese kaerte is afgebeelt, welcke kaerte
Marchionatus Saori Romani Imperii. Antwerpshe Roeden van 20 Vosten 150[=Om. 039 ; 1 : 22 000 environ]
Novissima ac exactissima totius or bis terrarum descriptio magnaduobus planisphaeriis delineata
Novissima ac exactissima totius or bis terrarum descriptio magnaduobus planisphaeriis delineata
Novissima ac exactissima totius or bis terrarum descriptio magnaduobus planisphaeriis delineata
Leo Belgicus. Nova XVII Provinciarum Germaniae Inferioris tabula
Comitatus Flandriae nova descriptio Ducatus Brabantiae nova delineatio
Comitatus Flandriae nova descriptio
Perfecte Caerte der gelegentheyt van Olinda de Pharnambuco, Maurits-Stadt ende t'Reciffo. Mitsgaders hare Landeryen, Dorpen, Rivière, Hoeven, Forten, ende Suyckermolens, methare Plantagien van Rietvelden ende andre omflandicheden, gecarteert door Cornelis Golijath caertmaker van syn Ex. tie J. Maurits Van Nassou...
Het noorder deel van t'graefschap Vlaendren vervatende k'landt van Waes...
Het Noorder deel van t'Graefschap Vlaendren. ..
Plan de la Ville et Citadelle de Perpinyan Avec l'Estat de l'armée du Roy de France et les Lignes de Circomvalation. faites par sa Mejesté. Dédié à Mr le Mareschal de Chomberg Duc d'Alluin Anno 1642
Caerte van T'Vrye Synde een gedeelte van Vlaendren...
Kaerte van t'landt van Waes en Hulster Ambacht...
De starcke Stadt Brysack Belegert inden naem des Koninghs van Vrancrijck, onder het beleijt van den General Barent van Weijmeren Hartogh van Saxen etce. int'jaer 1638
Caerte van de Scher-Meer
Afbeelding der stadt en fortressen van Parayba
Kaarte vande Buyck - slooter Broecker ende Belmer Meeren in Water-land
Germaniae post omnes in hac forma editiones exactissima locupletissimaque descriptio...
Caerte vande Nederlanden mitsgaders de Lander daer aen grensende als Vlanderen, Brabãt, Limburg, Gulick, Cleef en Berchs-landt idem een gedeelte van't Bisdom Collen, Westfalen en Embderlãt uijtgegeven Anno 1633, Ghemene Duytsche Mijlen...
XVII Provinciarum Inferioris Germaniae Nec non totius Rheni ultra Francofurtum Simulq[ue] territorij Embdensis, Oldenburgensis, Monasteriensis, Clivensis, Juliacesis, Leodiesis, Coloniensis, Bergensis, Marchial, Trevirensis cum magna Palatinatus et Bremesis dit. parte Nova accurata descriptio. Mill. germa. comm. 6[=Om. 0375 ; 1 : 1 128 000 env] Abraham Goos
Comitatus Zutphania
Comitatus Zutphen
Daniae regni typum...
De Heerlycheyt van Over Yssel
De Heerlycheyt van Over-Yssel, van nieuws uytgegeven
Nobilis Hannoniae Com. descriptio
Nobilis Hannoniae Com. Descriptio
Palatinatus Rheni nova et accurata descriptio
Kaerte van Bergen op Zoom Steenbergen ende de Nieuwe fortificatien germacht...
Kaerte van Sluys, Het Zwin, Ende de Schansen aen weder Syden
Agri Zypani nova descript[io]
Agri Zypani Nova Descriptio
Namurcum comitatus
Limburgensis ducatus nova descriptio 1616
Lutzenburgensis ducatus veriss. descript[io]
Kaarte vande Buyck. Slooten, Broecker ende Belmer meeren in Waterland
Marchienatus Sacri Romani Imperii Antwerpshe Roeden van 20 Vosten, 150 [=Om. 039 ; 1:22 000 environ]
Belgii veteris typus
Belgii veteris typus, ex conatibus Geographicis Abrahami Ortelij...
Artesia descriptio. Johanne Surhonis
Ultrajectum dominium.
Nova et recens emendata totius regni Ungariae una cum adjacentibus et finitimis regionibus
Mechlinia
Mechlinia
Mechlinia
Typus Frisiae Orientalis...
Ultraiectum dominium
Nova descriptio orientalis et occidentalis Frisiae...
Nieuwe en warachtighe beschryvinge van de Ober en Neder Elsas, Wirtenberg, Neder-Phaltz, Lothringen, t'Bisdom Mentz en Trier mitsgaders de landen daer aen graensende. 6 Gemeene Duytsche Mijlen 15 m. G. [=Om. 051 ; 1 : 882 000 env]
Caerte van de Purmer
Caerte van de Purmer
Germaniae post omnes in hac forma editiones exactissima locupletissimaque descriptio...
Caerte vande Vereenichde Nederlanden...
XVII Provinciarum inferioris Germaniae... descriptio
Lutetia Parisiorum Urbs, toto Orbe celeberrima notissimaque Caput Regni Franciae
Lutetia Parisiorum urbs, toto orbe celeberrima notissimaque, caput Regni Franciae. J. C. Visscher excudebat anno 1618
Recueil des tables et cartes géographiques du monde, et des cartes particulières des états du nord de l'Europe
Comitatus Hollandiae...
Comitatus Zelandiae
Comitatus Zelandiae
Comitatus Zelandiae novissima delineatio
Comitatus Zutphania
Perigrinatie ofte Veertich - Iarige Reyse Der Kinderen Israëls
Transisalania provincia Vulgo Over-Yssel
Caerte van T'Vrye Synde een Gedeelte en Lidt van Vlaenderen ...
[Atlas des Pays-Bas en 20 cartes coloriées
Comitatus Hollandiae tabula emendata a Nicolao I. Visschero

Cartographe (41)

Novissima ac exactissima totius orbis terrarum descriptio magna cura & industria ex optimis quibusq. tabulis geographicis et hydrographicis nupperimisq. doctorum virorum observationib. duobus planisphaeriis delineata
America, quarta pars orbis (quam plerunque novum orbem appellitand) primo detecta est anno 1492...
Europa...
Africa
Insula Curaçao
Gallia
Perfecte caerte der gelegentheyt van Olinda de Pharnambuco, Maurits-Stadt ende t'Reiffo
Caerte van't scheldt ende Santvliet ...
De starcke stadt Brysack belegert inden naem des Koninghs van Vrancryck, onder het beleyt van den generael Barent van Weymeren Hartogh van Saxen etce. int jaer 1638
Asiae nova descriptio
Tabula Russiae ex mandato Feodor Borissowits delineata, Magno studis plurimis in locis aucta edita et Magno Domino Tzari... dedicata a Nicolao Joannis Piscatore
Nova et recens emendata totius regni Ungariae una cum adjacentibus et finitimis regionibus delineatio
Caerte van T'Urye synde een gedeelte van Vlaendren ...
T'Fort St. Stevens Waert
Haec tabula nova Poloniae et Silesiae, ...
Eersame leeser hier hebt ghij de caerte va de fondameten van dat huijs va Britte melcke fondament leggendeis 300 roode van dat dorp Cattvijck op Zee ...
XVII provinciarum inferioris Germaniae
Olinda de Phernambuco
Hanc Tabulam continens Laetam Pharnambuci victoriam, Amplissimis prudentissimis consultissimisque Dominis De Societatis Indiae occidentalis Curatoribus, nec non Fortissimo Victoriosissimoque Domino D. Henrico C. Lonq. Archithalasso in comparabili devote dat dedicat et consecrat humillimis isporum cliens
Pas-Caert vande ghelegetheyt vande Schans to Santvliet...
Perfekte afteykeninghe van de gelegentheyt ende belegeringe der starcke stadt Groll ...
Perfekte aftevkeninghe van de gelegentheyt ende Belegeringe der Starcke Stadt Groll door syn Excellentie Fredrick Hendrick by der gartien Godts Prince van Orangien Grave van Nassou... Begonnen den 29en July tjaer 1627...
Côtes de Poitou, Aunis et la Rochelle
Mechlinia
De heerlycheyt van Over-Yssel van nieuws uytgegeven
La fort ancienne et noble ville de Tours, appellée [sic] le Jardin de la France
Comitatus Zutphania
Insula Curaçao : Korte beschrivinge van het Eylandt Curaçao, van alle fijne Havenen, Bayen, Lacken, Vruchten ende Ver
[Recueil de cartes de Suisse, Lorraine, Allemagne et Hongrie]
Caerte van T'Vrye synde een gedeelte en lidt van Vlaenderen ...
Amstelodanum, celebre emporium forma plana
[Recueil de cartes sur l'Allemagne et la Prusse]
[Recueils de topographie sur la Belgique]
Caerte vande Vereenichde Nederlanden...
Vogelvluchtgezicht van Wenen vanuit het noorden, tweede staat uitgegeven. - door Claes Jansz Visscher. - [1]
[Recueil de cartes sur la Belgique et le Luxembourg]
Germania-Karte, 1. Ausgabe Amsterdam, 1621. - Claes Janszoon Visscher. - [58]
Germania-Karte, 4. Ausgabe Amsterdam um 1645. - Claes Janszoon Visscher. - [59]
Europa
Comitatus Zutphania
[Cartes, plans et vues de topographie concernant l'Asie, l'Afrique et l'Amérique]

Marchand (31)

Tabula Frisiae, Groninghae et Territory Embdensis
[Tabula Russiae ex mandati Feodor Borissowits delineata]
Nova totius terrarum orbis geographica ac hydrographica tabula
De starcke stadt Brysack
Tabula ducatus Brabantiae continens marchionatum sacri imperii et dominium Mechliniense
Tabula ducatus Brabantiae continens marchionatum sacri imperii et dominium Mechliniense
Fort St. Stevens Waert ...
Eersame leeser hier hebt ghij de caerte va de fondameten van dat huijs va Britte melcke fondament leggendeis 300 roode van dat dorp Cattvijck op Zee ...
XVII provinciarum inferioris Germaniae
Daniae regni typum potentissimo, invictissimoq. D. christiano Daniae, Norvegiae, Gotthorum Vandalorum regi.
Nova XVII provinciarum Germaniae inferioris tabula, leonis effigie
Den Ysel-Stroom van Arnhem tot beneden deventer met een gedeelte van de Veluwe
Kaerte van Bergen op zoom steenbergen ende de nieuwe fortificatien gemaeckt tot bevrydingue van't landt van Ter Tolen in t jaar 1628
Kaerte van Sluys, het Zwin, ende de Schansen aen weder Syden
Namurcum Comitatus
Pars septentrionalis Brabantiae et circumiacentium provinciarum
Belegering van Breda onderbeleyt des marquis Spinola begonnen den 27 augusti 1624
Typus Frisiae orientalis à Dullarto sinu atq amasi ostio ad iada usq fl. singulari studio ac industria concinat at ad vivum express.
Marchionatus sacri romani imperii Antverpia
Mechlinia
Groninga Dominium
Tusschen den tweden en den derden october heest de marquis Spinola de stadt Bergen verlaten ...
Amstelodanum, celebre emporium forma plana
Marchionatus sacri romani imperii Antwerpen
Tabula ducatus Brabantiae continens marchionatum sacri imperii et dominium Mechliniense
Transisalania provincia vulgo Over-Yssel
Ducatus Iuliacensis, Cliviensis, Montensis et comitatus Marciae et Rapens-Bergae finitimaeque eis regiones de novo accurate
Niewe kaerte van T landt van Waes ende Hulster ambacht ...
Novissima, et accuratissima leonis belgici, seu septemdecim regionum descriptio
Comitatus Zutphania
Germania inferior De novo emendata et edita

Imprimeur-libraire (20)

Het Noorder deel van t'Graefschap Vlaendren...
Nova et recens emendata totius regni Ungariae una cum adjacentibus et finitimis regionibus delineatio
St. Francisco de Campetie
Haec tabula nova Poloniae et Silesiae, ...
Daniae regni typum potentissimo, invictissimoq. D. christiano Daniae, Norvegiae, Gotthorum Vandalorum regi.
Plan de la ville et citadelle de Cazal, assiégée par le M. de Spinola, le 24.me may 1630 et deffendue par M. de Toyras jusque au 18 octobre, qu'elle a esté secourue par les armes du Roy de France, Louys le 13.me
Verovering vande silver-vloot inde bay Matanca. A° 1628
Pas-Caert vande ghelegetheyt vande Schans to Santvliet...
Tabula exactissima regnorum Sueciae et Norvegiae, nec non maris universi orientalis, terrarumq. adjacentium, summo studio ab
Pars septentrionalis Brabantiae et circumjacentium provinciarum
Perfeckte Afbeeldinge van de Belegeringe der Stadt Breda onder't Beleyt des Mis Spinola mitsgaders het Leger van den Doorluchtigen Prince van Oranjen Mauritius van Nassou tot ontset der voorschreven Stadt anno 1624
Ditio Transisulana
Baya de Todos os Sanctos
Amstelodamum, celebre emporium forma plana
Description des cinq ordres de colomnes, asçavoir : tuscane, dorique, ionique, corinthe & composée. Contrefaictes avec diligence, selon leur simetrie juste, et l'art de massonerye, par très renommé M. Hans Bloem, au nom duquel on a mis en lumière plusieurs figures taillés [sic] en boys, avec beaucoup de fautes & descriptions obscures, lesquelz sont ici corrigés, & taillez en figure de cuivre curieusement par Nicolas Janzon Vissher. L'on a adjouté aussi plusieurs termes & colomnes ornez & enrichis suivant leur ordre, tirez du très renommée" [sic] "autheur Vuendel Dieterling"... - Beschryvinghe van de vijf colomnen van architecture, te weten tuscana, dorica, ionica, corinthia ende composita, geconterfeyt met alle vlijt naer de rechte simmetrie ende bow-kunst door... Hans Bloem, op wiens naem... uytgegeven zijn sekere figuren in hout gesneden, niet sonder merckelijcke fauten en daer by seer dubieuse ofte duystere beschryvingen, de welcke hier nu alle met groote neerstigheyd en vlijt gebetert zijn, en in kope...
Tabula ducatus Brabantiae continens marchionatum sacri imperii et dominium Mechliniense
Nieuwe, en warachtighe Beschryvinghe van den Rhyn stroom en alle de steden
Tusschen den tweden en den derden October heest de Marquis Spinola de Stadt Bergen verlaten, treckende inder nacht langs desen wegh naer Antwerpen, stekende het gehele Leger inden Brandt
Pape Muts een Schans leggende op Komper waert in den Rhijn ontrent een halff myl beneden Bon...
Germania inferior

Autre (6)

Agri Biemstrani descriptio
Nova et recens emendata totius regni Ungariae una cum adjacentibus et finitimis regionibus
Brabantia ducatus
Tabula ducatus Brabantiae
Tabula Ducatus Brabantiae continens...
Tabula Ducatus Brabantiae continens Marchionatum sacri imperii

Éditeur scientifique (5)

De starcke stadt Brysack
XVII Provinciarum Inferioris Germaniae...
Ultraiectum Dominum
De Heerlycheyt van Over Yssel
Transisalania Provincia vulgo Over-Yssel

Illustrateur (2)

...ti ad Mosam, et victoriarum firmae obsidionis trajectum anni 1632 delineatio. - DCleetcher delineavit. - [1]
[Recueil. Oeuvre de Claez Jansz Visscher]

Dessinateur (2)

[Recueil. Oeuvres d'artistes. Floris, Merian, Passe, Stradan, Visscher et Weiss]
Deventer

Graveur présumé (1)

Splendidissima et accuratissima Romae, urbis famosissimae, caput orbis terrarum dictae, delineatio

Imprimeur-libraire antécédent (1)

Comenius' Karte von Mähren 1627

Vendeur (1)

Perfecte afbeeldinge van de stercke stat Ayre oste Arien, aldus belegert en verovert door Louys de dertiende, coning van Vrancryck ende Navarra, in den jare 1641

Imprimeur de cartes (1)

T' Gennepper-Huys : Belegert door syn Hoocheyt Frederick Hendrick Prince van Orangien. Grave van Nassou etce. inden jare 1641

Auteur adapté (1)

Carte Particuliere des Duchez de Brabant, et de Limbourg, des comtez de Flandre, et d'Artois, de Hainaut, et de Namur, du Marquisat du S.t Empire, de la seigneurie de Malines, et de l'Eveché de Liege. Dressée sur les Memoires de Michel Florentin Langran, Vischer et autres

Libraire (1)

Perfecte Caerte der gelegentheyt van Olinda de Pharnambuco, Maurits-stadt ende t'Reciffo

Cartographe du document reproduit (1)

World maps

Dédicateur (1)

Tabula exactissima regnorum Sueciae et Norvegiae, nec non maris universi orientalis, terrarumq. adjacentium, summo studio ab

Documents about Claes Jansz Visscher (1586-1652) (2)

Livres (2)

Hollstein's Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450-1700 Volume XXXIX
Hollstein's Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450-1700 volume XXXVIII

See also (7)