00 : 00 : 02 : 42

Creation : 1993
Note :
Groupe vocal et instrumental. - Rock
Variant of the name : Zero Zero : Zero Zero : Zero Two : Forty Two

Activities of 00 : 00 : 02 : 42 (3)

Groupe vocal et instrumental (3)

Angels versus animals
Angels versus animals
Animal

See also (2)