220-618

Topic : 220-618
Source file : RAMEAU
Field : Littératures
Variant subject headings : +* 0220......- 0589......+:220-589:

related to this theme (1)

Documents on this topic (18)

Livres (18)

The poetry of Ruan Ji and Xi Kang
Tang wu dai chuan qi ji
Zhong guo zao qi xiao shuo kao bian
To die and not decay
Ye jia ying shuo Tao yuan ming yin jiu ji ni gu shi
Wei jin nan bei chao zhi guai xiao shuo ci hui yan jiu
The making of early Chinese classical poetry
Yong ming ti yu yin yue guan xi yan jiu
Tao Yuanming & manuscript culture
Tristes automnes
The fragments of the Daoxue zhuan
Writing against the state
The poetics of decadence
Immortals, festivals and poetry in medieval China
Lives of the nuns
Zhong guo xiao shuo da ci dian
Chinese narrative poetry
Six dynasties poetry

Authors linked with this theme (22)

See also (1)